Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

De zoektocht naar het antwoord

Column Chantal Huinder
Wat is er nodig om een leven lang ontwikkelen te stimuleren? Wat zorgt er voor dat uitzendkrachten zich willen ontwikkelen? Wat is het beste om aan te bieden om een uitzendkracht duurzaam verder te ontwikkelen?

Het antwoord op deze vragen is niet eenduidig te beantwoorden maar houdt ons bij Doorzaam wel bezig. Immers ons doel is het ontwikkelen van uitzendkrachten zodat ze veilig, gezond, vaardig en met plezier aan het werk zijn. Nu en in de toekomst. En met de dienstverlening die wij bieden ondersteunen we hierin.

En dat ontwikkelen, is hoog nodig want de krapte gaat niet opgevuld worden door alleen nieuwe instroom. Nee, dat antwoord ligt bij het ontwikkelen van de reeds werkende uitzendkrachten.

Bij Doorzaam verwonderen we ons derhalve ook zeer over waarom onze Alles-in-1 trajecten niet als warme broodjes over de toonbank vliegen.

Immers we bieden 1 tot 3 gratis gesprekken met een coach en daarna nog een ontwikkelbudget van €2500. De uitzendkracht kan alle kanten op, mits het bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid. In onze optiek hét ultieme pakket aan interventies bij elkaar om de werkende uitzendkracht te ontwikkelen. De praktijk laat ons wat anders zien helaas. En waarom dat is zijn we druk aan het onderzoeken.

Wat hierbij onder andere aan het licht is gekomen is dat het gesprek met de coach niet altijd nodig is omdat er goede gesprekken worden gevoerd door een uitzendorganisatie zelf. Dat is natuurlijk een fantastisch signaal, waar we ook veel voor pleiten. Eén van onze andere diensten kan dan een mooi vervolg zijn of uiteraard een eigen investering vanuit de uitzendorganisatie eventueel gezamenlijk met de opdrachtgever.

Toch merken we ook nog steeds dat er zeker niet genoeg wordt geïnvesteerd in de huidige uitzendkrachten. Er zit voorwaartse beweging in maar de focus blijft toch liggen op nieuwe instroom. Hierdoor stroomt er ook nog steeds een grote groep ongemerkt uit.

Juist voor deze doelgroep zou het Alles-in-1 traject de oplossing kunnen zijn. Als een opdracht bijna ophoudt of als de uitzendkracht in een niet toekomst bestendige functie zit bied hen dan het Alles-in-1 traject aan. Juist voor deze doelgroep is het mooi om een gesprek te voeren over wat er nodig is om van werk naar werk te bewegen. Nog voordat de uitzendkracht daadwerkelijk zonder werk zit.

Een uitzendorganisatie kan daar nog een actieve rol in spelen maar het kan ook in zijn geheel bij Doorzaam en de coaches worden belegd. Een uitzendkracht kan zich ook zelf aanmelden.

En ondanks de naam hoef je bij het ‘Alles-in-1 traject’ niet alles te doen. Het traject staat namelijk niet vast. Het is op te bouwen van 1 tot 3 gesprekken. Daar kan het ook bij blijven. Als het budget wel wordt aangewend dan kan dat tot één of meerdere interventies leiden. Net dat wat nodig is. Dat bepaalt de uitzendkracht samen met de coach.

Of Alles-in-1 wel of niet het beste is om aan te bieden om een uitzendkracht duurzaam verder te ontwikkelen? Wij weten het nog niet, maar we zijn wel druk bezig met de hoop het antwoord te vinden.

Help je ons mee?