Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Gelijke ontwikkelkansen voor uitzendkrachten in levensmiddelenindustrie

We vragen steeds meer van onze uitzendkrachten, wat leidt tot een hoge werkdruk en een stijgend verzuimpercentage. Hoe ga je als uitzendorganisatie én inlener hiermee om? Hoe zorg je dat uitzendkrachten vitaal en met plezier naar hun werk (blijven) komen?

Investeren in leren & ontwikkelen maakt onderdeel uit van een goed verzuimbeleid. Om uitzendkrachten een extra steun in de rug te geven heeft Doorzaam in samenwerking met Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie een NL Leert door subsidie met sectoraal maatwerk aangevraagd. Deze regeling maakt het mogelijk om tot eind 2022 kosteloos uitzendkrachten op te leiden op gebied van Taal, Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling.

Wil je meer weten of uitzendkrachten aanmelden?
Neem dan contact op met Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (Sandra Berenpas s.berenpas@sol-online.nl of 06 27 15 38 09)

Ben je niet werkzaam in de Levensmiddelenindustrie? Neem dan contact op met Doorzaam via info@doorzaam.nl of 020 655 82 16 en vraag naar de mogelijkheden.