Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Alles is met elkaar verbonden ...

Column Chantal Huinder
Daar geloof ik in. Het is misschien wel wat filosofisch en toch vind ik het belangrijk om te realiseren dat in elk geval veel met elkaar verbonden is. Onlangs werd ik gewezen op het artikel van Dennis Wiersma, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, dat eind augustus in de Volkskrant stond.

Daarin ging het onder andere over dat kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders niet dezelfde kansen krijgen, dat de leerprestaties gestaag dalen, dat een kwart van onze 15-jarigen praktisch ongeletterd is en dat er een enorm hoge druk ligt op het verkrijgen van een hoog scholingsniveau.

De basis op orde brengen, dat heeft de minister zijn absolute prioriteit, vandaar het masterplan Basisvaardigheden. Hear hear kan ik hier alleen maar op zeggen.

De basis op orde
Die basis op orde daar geloven we in en streven we bij Doorzaam ook naar. Want met de basis op orde kom je verder. Kun je nieuwe, andere of verbeterende stappen zetten. En ik ben er van overtuigd dat die basis op orde hebben meer volwassenen lukt, als zij als kind al met een goede basis beginnen.

Dat de minister daar dan ook op inzet vind ik een verademing. Want zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat er steeds een nieuwe generatie aan de 2,5 miljoen volwassen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen wordt toegevoegd. Dan blijft het dweilen met de kraan open.

Dat neemt niet weg dat er dus ook nog menig volwassen persoon is waar die basis niet op orde is. En dat ook daar op ingezet moet worden. Immers die volwassenen zetten de toon voor hun kinderen, hun omgeving en houden elkaar in een bepaalde sociale bubbel. En daar zijn we met z'n allen, O&O fondsen, UWV, gemeenten, werkgevend Nederland, vakbonden en ministeries ook verantwoordelijk voor. Met ieder zijn eigen agenda.

En dat brengt ook uitdaging met zich mee. Want hoe verbinden we dat aan elkaar en zorgen we ervoor dat er veel meer samenwerking mogelijk wordt? Dat er soms een stap opzij wordt gezet of dat er juist wordt meebewogen. Dat het doel leidend is en niet de doelstelling van een individuele partij.


Afstemming en verbinden
Gelukkig worden daar steeds meer stappen in gezet door partijen. Zo zaten wij onlangs met een aantal directeuren van de samenwerkende O&O fondsen met medewerkers van SZW om tafel. Om te kijken hoe we het beste al de beschikbare middelen op elkaar kunnen afstemmen. Elkaar van input voorzien, luisteren naar elkaar en vooral ook verder kijken. Hoe kunnen we dat wat er is met elkaar verbinden met zo'n groot mogelijk bereik? En wat moeten we anders doen, aanpassen om ons gezamenlijke doel te bereiken?

Graag kom ik ook nog even terug op dat laag- versus hooggeschoold. Allereerst steun ik de beweging om het niet laag maar praktisch en theoretisch geschoold te noemen. En ten tweede is er in mijn optiek ook echt een noodzaak om als samenleving veel meer waarde toe te kennen aan de praktisch geschoolden. Want zoals mijn collega van de sector Luchtvaart onlangs zo mooi verwoorde, de praktisch geschoolden zijn het fundament van onze arbeidsmarkt, onze samenleving.

En zonder fundament kun je niet bouwen en ja dan zie je toch weer, dat misschien toch wel echt alles met elkaar verbonden is...

 

Chantal Huinder, Femke Kooijman, Jessica Brandwijk, Lysette Klein Meulekamp en Tamara Burgering - Van der Wulp schrijven met regelmaat over hun ervaringen. Deze vind je terug op de pagina Columns en blogs.