Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Interesse tonen Scholingsvouchers

Vanaf vandaag maandag 16 januari tot en met vrijdag 27 januari kun je als uitzendorganisatie INTERESSE tonen voor Scholingsvouchers.

Ook voor uitzendkrachten die vorig jaar een Scholingsvoucher hebben gehad en graag een volgende stap maken. Interesse tonen gaat via de Doorzaam vergoedingenportal.

Voor hoeveel trajecten je je INTERESSE kunt tonen, hangt af van je bedrijfsgrootte.

Per bv kun je je interesse tonen. En het aantal hangt af van het aantal personeelsleden in die bv.

✔ Wanneer er in je organisatie minder dan 250 vast personeel (exclusief fase C/4) werkzaam is, kun je per bv interesse tonen voor maximaal 50 vouchers.

✔ Wanneer er in je organisatie meer dan 250 vast personeel (exclusief fase C/4) werkzaam is, kun je per bv interesse tonen voor maximaal 200 vouchers.


LET OP! Met je interesse tonen laat je alleen weten dat je gebruikt wilt maken van de scholingsvouchers. Wij kijken na of je organisatie afdraagt aan SFU. Het afdragen aan SFU is een voorwaarde!

Wij laten uiterlijk woensdag 1 februari per email weten of je de interesse toegekend krijgt! Nogmaals, dit hangt alleen af van of je organisatie afdraagt aan SFU.

Het op naam zetten (het aanvragen voor een uitzendkracht) kan vanaf maandag 6 februari tot wanneer het maximale aantal uit te geven vouchers bereikt is. Zorg er daarbij voor dat je z.s.m. begint met op naam zetten en zorg ervoor dat je uitzendkracht z.s.m. goedkeurt.

Het op = op principe tellen wij namelijk op het aantal uitzendkrachten dat heeft goedgekeurd en niet op het aantal aanvragen dat is ingediend.