Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Het wordt een jaar vol positieve drukte!

Column Chantal Huinder
Het jaar is begonnen voordat ik er eigenlijk echt erg in had. Overal om me heen was iedereen druk, druk, druk. Kerst stond opeens voor de deur en 2022 liep eigenlijk zo over in 2023 waarna de drukte weer gewoon doorging.

Zo klonken ook de geluiden om me heen. Maar ja, dat druk daar zijn we toch ook echt zelf bij.

Het doet me altijd denken aan mijn economie leraar op de middelbare school. Van hem moest je altijd zeggen dat je er geen tijd voor had gemaakt in plaats van geen tijd voor had. Ofwel je had er voor gekozen om iets anders met je tijd te doen.

Nu dat ik ouder ben, vind ik het wel mooi hoe hij dat benaderde. Want als er iets is waar je niet meer van kunt maken dan is het tijd. En dus des te belangrijker om er kostbaar mee om te gaan en te kiezen waar je het aan gaat besteden.

Veilig en vitaal
En vanuit die gedachte hebben ook wij bij Doorzaam gekeken naar 2023. Waar gaan we druk mee zijn komend jaar? Want laat me zeggen, druk is natuurlijk per definitie niet negatief. Het is juist positief dat er zoveel gaande is om werkende uitzendkrachten duurzaam inzetbaar te krijgen. Hoe mooi is dat.

En we gaan zeker druk zijn. We gaan ons nog meer inzetten voor de basis. Want de basis op orde zorgt ervoor dat er ruimte is bij personen om goed te functioneren in het huidige werk of van werk naar werk te bewegen. Maar die goede basis zorgt er ook voor dat er minder verzuim en uitstroom is. Ook dit is een antwoord op de krapte.

Wij kiezen er dan ook voor om ons meer in te zetten op veiligheid en vitaliteit . Dat veiligheid de benodigde aandacht nodig heeft spreekt zeker uit menig onderzoek. Dat kunnen we echter niet alleen, daar zullen we de opdrachtgever ook hard voor nodig hebben.

En ik zei het al in onze kerstboodschap: Mijn wens is dat gezondheid, zowel mentaal, fysiek als financieel, een vanzelfsprekendheid wordt als structurele basis in het beleid van werkgevers. Om dit te stimuleren blijven we dienstverlening aanbieden rondom stress, preventieve medische gezondheid en financiën. Ook zijn we samen met vele andere stakeholders betrokken bij het initiatief van de Argumentenfabriek om Mentale vooruitgang en werk te bevorderen. We hopen dat dit bewustwording en beweging gaat creëren voor Nederland.

Vaardig
We blijven  uiteraard stimuleren dat uitzendkrachten vaardig aan het werk zijn en blijven. Zo maken we beweging mogelijk door verschillende budgetten voor scholing beschikbaar te stellen. En bieden we mooie instrumenten aan via praktijkleren, om kansen voor, en zelfvertrouwen van, uitzendkrachten te vergroten door te benutten wat de uitzendkrachten al aan vaardigheden bezitten. Overigens ook een antwoord op de krapte.

Los van al deze bouwstenen zoals ik ze graag noem, bieden we een aanpak waarbij een externe coach ondersteunt: het Alles-in-1 traject. Een algehele aanpak voor uitzendkrachten die niet duurzaam inzetbaar zijn. Vanaf 16 januari heet dit het Ontwikkelbudget!

Leercultuur
Daarnaast blijven we ons inzetten met vele stakeholders en de samenwerkende O&O fondsen om de leercultuur van Nederland te versterken. Ons antwoord hierop is het aanbieden van visie- en boostsessies en trainingen aan medewerkers van uitzendorganisaties om duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten, en dus leercultuur in de meest brede zin, te verankeren binnen de uitzendbranche. Hier zijn we al meerdere jaren mee bezig en zien hier een hele mooie beweging door ontstaan.

Bekendheid
We zetten ons komend jaar in om onze bekendheid te vergroten binnen de branche. Want het is natuurlijk zonde als uitzendorganisaties én uitzendkrachten ons niet kennen en daardoor geen gebruik kunnen maken van al dat wat wij bieden.

Kortom, we gaan een jaar vol positieve drukte tegemoet. Doe je met ons mee?