Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Onderzoeksresultaten van het belang van duurzame inzetbaarheid onder uitzendkrachten

Duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang voor alle werkenden, inclusief uitzendkrachten. Maar hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten? Hoe ervaren zij dit zelf? Wat gaat goed en waar zien zij mogelijkheden tot verbetering? En wat kunnen wij gezamenlijk oppakken?
 

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid: inzichten van uitzendkrachten


Om deze vragen goed te beantwoorden, hebben wij in 2023 een onderzoek uitgevoerd onder ruim 2.800 uitzendkrachten. Zowel Nederlands, Pools als anderstalige (Engels) uitzendkrachten zijn hierin vertegenwoordigd. Het onderzoek, uitgevoerd door SEO economisch onderzoek, biedt waardevolle inzichten over hoe uitzendkrachten aankijken tegen hun duurzame inzetbaarheid. Hoe beoordelen zij hun werksituatie en veiligheid, gezondheid, zowel fysiek, mentaal als financieel? En hoe staat het met hun loopbaanontwikkeling inclusief leren en ontwikkelen?

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor individuele uitzendkrachten, maar vereist ook een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende partijen, waaronder de uitzendkracht zelf, de uitzendorganisatie en de opdrachtgever.

Al jarenlang bieden wij ondersteuning aan uitzendorganisaties en uitzendkrachten om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten verder te ontwikkelen. Met praktische informatie, instrumenten, producten, vergoedingen en activiteiten ondersteunen we hen, zodat zij kunnen werken aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Samen kunnen we stappen zetten om de werksituatie, gezondheid en loopbaan van uitzendkrachten te verbeteren, en daar kijken we naar uit.

Duurzame inzetbaarheid is veelomvattend en om één conclusie te trekken is eigenlijk niet mogelijk. In het onderzoek hebben we gewerkt met een aantal hoofdthema’s. We bieden de uitkomsten graag aan in een overzichtelijke infographic welke een goed beeld schetst per hoofdthema. Hieronder delen wij alvast een aantal belangrijke bevindingen.


Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek


Loopbaanontwikkeling:


De helft van de uitzendkrachten voert gesprekken over hun loopbaan en zijn optimistisch over hun toekomstige inzetbaarheid. Van de respondenten die één of meerdere gesprekken over hun loopbaan hebben gevoerd, geeft de meerderheid aan dat ze bewuster zijn geworden van het belang van hun loopbaan en dat ze er meer over zijn gaan nadenken.

Bijna 80% van de uitzendkrachten heeft vertrouwen dat er in de toekomst voldoende werk voor hen zal zijn. En van de respondenten geeft 41% aan een opleiding te volgen.
 

Gezondheid en Veiligheid:


Hoewel uitzendkrachten vaak zwaar of gevaarlijk werk verrichten, geeft het merendeel aan informatie te krijgen over veilig en gezond werken. Acht op de tien respondenten geven aan een goede tot zeer goede gezondheid te hebben.
 

Cultuur en Werksituatie:


Uitzendkrachten voelen zich minder verbonden met hun werkgevers doordat ze vaker van baan wisselen, maar ervaren wel sociale steun van leidinggevenden.

 

Kansen voor verbetering en samenwerking


De resultaten benadrukken de mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te verbeteren. Dit vraagt om samenwerking tussen uitzendorganisaties, opdrachtgevers en uitzendkrachten zelf. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de loopbaanontwikkeling, gezondheid en werksituatie van uitzendkrachten verder verbeteren.

Note:
Graag benadrukken we dat het niet is toegestaan om selectief gebruik te maken van de informatie uit het onderzoek, zoals het publiceren van losse cijfers of statistieken.