Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Aan het woord... Adriana Stel

Er is een nieuw platform, Werkperspectief.NL, waar werkenden worden geholpen om een ander beroep te kiezen.

Is dit platform nog nodig nu de economie weer op stoom is?
“Ja, het is nodig dat werkenden, bedrijven, bemiddelaars op een centrale plek kunnen kijken welke matches er mogelijk zijn en welke tools daarvoor beschikbaar zijn. Uiteraard willen wij voorkomen dat werkenden tussen sectoren worden ‘rondgepompt’ terwijl de tekorten blijven bestaan. We gaan daarom als sectoren intensief samenwerken met gemeenten, UWV, de arbeidsmarktregio’s om de vrijgekomen plek die een werkende achterlaat door overstap naar een ander beroep in een sector aan te vullen door een werkzoekende via UWV of gemeente (bijstandsgerechtigde) in te laten stromen. We maken daarvoor duidelijke transitiepaden, inclusief waar nodig de scholingstrajecten binnen die bepaalde sector.”

Hoe hard is dit platform nodig, nu alle sectoren weer schreeuwen om personeel? Hoe voorkom je dat personeel van de ene sector naar de andere gaat, terwijl daardoor nieuwe gaten ontstaan?

Hoe verhoudt dit platform zich tot CompetentNL, een groot gezamenlijke initiatief van UWV en TNO, dat streeft naar een skillsgebaseerd systeem om beroepen in kaart te brengen, zodat het makkelijker wordt om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te maken?

Deze vragen en meer beantwoord Adriana Stel, directeur van Doorzaam, een van de initiatiefnemers.