Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk

Eind juli publiceerde de Inspectie SZW de Monitor arbeidsongevallen 2020. De conclusie is dat er bij bedrijven nog steeds veel te verbeteren valt om arbeidsongevallen te voorkomen.

Maar liefst 3655 meldingen van arbeidsongevallen kwamen in 2020 binnen bij de Inspectie SZW. Het aantal meldingen is wel lager dan voorgaande jaren, maar de Inspectie SZW geeft aan dat dat komt door de verschillende lockdowns en het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis. Structurele verbetering blijft nodig.

Raadpleeg de Monitor Arbeidsongevallen 2020

Belangrijke conclusies uit het rapport

  • Relatief veel ongevallen vinden plaats in kleine bedrijven en in de sectoren afvalverwerking, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij: sectoren waar veel risicovol werk voorkomt;
  • Jongeren tussen 15 en 24 jaar, werkenden van 55 jaar en ouder evenals uitzendkrachten zijn relatief vaak slachtoffer van ongelukken tijdens het werk;
  • Bij veel arbeidsongevallen was sprake van werken met machines, of vallen van hoogte.

Preventie van arbeidsongevallen
Analyse van de arbeidsongevallen in 2020 toont aan dat bedrijven de risico’s op ongevallen door het werk hadden kunnen voorkomen of beperken. Te beginnen bij een goede inventarisatie van de gevaren op de werkvloer en een plan van aanpak om die te beperken of te vermijden: de zogenoemde Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Arbocatalogus en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Werkgevers en werknemers kunnen samen specifieke afspraken met betrekking tot het voorkomen of beperken van arbeidsongevallen vastleggen in een arbocatalogus. De oplossingen uit een arbocatalogus kunnen zij vervolgens opnemen in het plan van aanpak als onderdeel van de RI&E.
(BRON SER)

Arbochecklists
Kijk ook eens bij de arbochecklists. Deze helpen om de informatie over de risico’s die het werken met zich meebrengt in kaart te brengen. Als uitzendorganisatie ben je namelijk verplicht om de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de vereiste kwalificaties. Daarnaast moet de uitzendkracht worden geïnformeerd over mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s, en hoe daarmee om te gaan.
Deze informatie moet door de opdrachtgever worden aangeleverd. Hiervoor zijn een reeks handige Arbochecklists gemaakt. Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Duits, Bulgaars, Roemeens en Pools.

PBM’s
In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico's zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico's volledig uit te sluiten. Om werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM's ook voor een uitzendkracht beschikbaar worden gesteld.