Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

In ontwikkeling bij DOORZAAM: budgetcoaching!

62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen.

Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar: €130.000, 20% productieafname, 3 uur verwerken loonbeslag en 7 dagen toename van het ziekteverzuim (bron. Nibud)

Bovenstaande feiten laten zien dat veel werknemers moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie.

Wij hebben in 2018, begin 2019 een pilot gedaan waarbij de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten centraal stond. In deze pilot is gestart met een vragenlijst, waarin bij de uitzendkrachten vragen werden gesteld over hun situatie aangaande verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. In totaal hebben 68 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Van deze 68 heeft slechts 25% aangegeven tevreden te zijn met hun financiële situatie. De overige 75% is niet tevreden, dit verschilt van niet tevreden tot slapeloze nachten door geldgebrek en de bijbehorende problemen.

De nut en noodzaak van budgetcoaching is hiermee een gegeven. En daarom hebben we besloten om in 2019 budgetcoaching op te nemen in ons dienstenpalet.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Heb je vragen of wil je weten of iemand in aanmerking komt voor dit traject? Neem dan contact op door het sturen van een email naar info@doorzaam.nl o.v.v. budgetcoaching.