Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Laaggeletterdheid in Nederland in cijfers

Maar liefst 1 op de 9 volwassenen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het gaat hierbij dus om meer dan twee miljoen Nederlanders die zich staande moeten houden in een wereld die draait om letters en cijfers.

Meestal ontgaat dit ons: je hoort het niet, je ziet het niet en de persoon zelf hangt het zelden aan de grote klok. Een laaggeletterde loopt risico’s die je misschien niet verwacht. Van sociaal isolement tot gezondheidsproblemen. De uitdaging is: hoe leren we laaggeletterdheid herkennen en wat doen we er met elkaar aan?

Maar wat is laaggeletterdheid?
Laten we eerst een misverstand uit de weg ruimen: mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze hebben wel leren lezen en schrijven, maar onvoldoende om veel dagelijkse bezigheden tot een goed einde te brengen:

– informatie begrijpen van gemeente, belastingdienst, zorgverzekeraar enzovoort
– invullen van formulieren, bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag
– (klein)kinderen voorlezen of helpen met huiswerk
– de weg vinden aan de hand van straat- of plaatsnaamborden
– werken met een computer

En daar willen we wat tegen doen!
Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Werkgevers
Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die ten goede komt aan de taal- en rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.