Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

SLIM regeling

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven.
Met ingang van 2 maart a.s. kan er subsidie aangevraagd worden door o.a. MKB bedrijven om de leercultuur te verbeteren, de zogenaamde SLIM regeling.

Het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Slim Werkgeven is hét online platform voor werkgevers die hun bedrijf gezond en toekomstbestendig willen houden. Je vindt er het antwoord op typische werkgeversvragen als:

Hoe vind en bind ik de beste mensen? Hoe ga ik om met ziekte en herstel? Hoe blijft mijn bedrijf wendbaar bij veranderingen in de markt?

  • De aanvraagperiode voor mkb-uitzendwerkgevers is van 2 maart t/m 31 maart (o.b.v. loting) en een 2e ronde in september voor 80% subsidie.
  • De aanvraagperiode voor samenwerkingsverbanden (2 mkb-uitzendwerkgevers met bijv. O&O fonds) is van 1 april t/m 30 juni (loting) voor 60% subsidie.

Mogelijke activiteiten:
- doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings/ontwikkelplan
- verkrijgen van loopbaanadvies
- ontwikkelen/invoeren van methode tbv leercultuur (bijv. Invoering HR-cyclus)
- stimuleren 3e leerweg

DOORZAAM kan in samenwerking met een groep MKB uitzendwerkgevers met een goed plan een aanvraag indienen en het project coördineren en mede financieren. Dat kan bijvoorbeeld een groep ondernemers zijn die allemaal de leercultuur binnen hun bedrijf willen versterken om medewerkers in hun eigen regie te krijgen ten aanzien van hun inzetbaarheid. Maar ook het opzetten van een systematiek om ontwikkelgesprekken te voeren. Allemaal zaken die passen bij een integrale aanpak op duurzame inzetbaarheid.

Geïnteresseerde MKB uitzendwerkgevers met ideeën kunnen zich melden bij info@doorzaam.nl.

Meer informatie vind je op www.slimwerkgeven.nl en hier vind je de volledige subsidieregeling.