Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen ICT en techniek

Heb je uitzendkrachten in dienst die zich willen laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Goed nieuws: je kunt als uitzendwerkgever aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling vanuit het ministerie van EZK.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Vanaf nu tot en met 1 december 2021, 17:00 uur is er een subsidie van 3.750 euro verkrijgbaar voor het omscholen van (nieuwe) uitzendkrachten naar een beroep in de techniek of ICT. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste zijn:

  • De uitzendkracht moet vóór 1 juli 2021 niet in het beroepssegment werken waarbinnen het betreffende kansrijke ICT- of technische beroep valt dat de medewerker gaat uitoefenen.
  • De opleiding leidt op voor een beroep dat staat op de lijst van kansrijke beroepen.
  • De uitzendkracht is al langer dan twee jaar van het voortgezet onderwijs af.
  • De uitzendkracht krijgt na afronding van de opleiding duurzaam contract, dat wil zeggen minimaal zes maanden, de baan waar hij voor is opgeleid.

Met deze omscholingsregeling wil het ministerie van EZK de drempel voor omscholing en switchen verlagen.  Het zorgt hopelijk voor beweging op de arbeidsmarkt,  vooral naar beroepen waar een enorm tekort aan mensen is.

Alle voorwaarden en meer informatie vind je op deze pagina.

Voldoet je uitzendkracht niet aan alle voorwaarden? Kijk dan eens of het Persoonlijk Kansberoepbudget van ons wat voor je uitzendkracht is.