Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

WAB: wanneer betaal je de lage WW-premie?

Sinds de invoering van Wet arbeidsmarkt in balans betalen werkgevers een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel Hoe weet je wanneer je de hoge of de lage premie moet betalen?

Heel simpel gezegd: je betaalt de lage WW-premie wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft en deze arbeidsovereenkomst geen oproepcontract is. Voor alle andere arbeidsvormen geldt de hoge WW-premie.

Het ministerie van SZW heeft de regels van de premiedifferentiatie op een rij gezet.

De werkgever betaalt de lage WW-premie als:

  • De werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd.
    Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst.
  • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • De werkgever een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

(BRON PWnet)