Spring naar hoofd-inhoud

Persbericht

Persbericht

Resultaten onderzoek individueel leerbudget Uitzendkrachten

De ervaringen van uitzendkrachten met opleidingen zijn duidelijk positief: 69% van de uitzendkrachten geeft aan veel geleerd te hebben.

86% van de uitzendkrachten stelt dat hetgeen ze geleerd hebben bruikbaar tot zeer bruikbaar is voor hun huidige werk als uitzendkracht.

De effecten van de opleidingen op de persoonlijke ontwikkeling van de uitzendkrachten is zeer positief. Ze denken meer na over hun ontwikkeling op de lange termijn, hebben meer zelfvertrouwen gekregen en meer zicht op wat nodig is voor hun toekomstige arbeidsmarktpositie. Iets meer dan een derde van de uitzendkrachten heeft de komende tijd behoefte aan ondersteuning bij werk en opleiding. Ze hebben met name behoefte aan financiering, ervaring opdoen in een hogere functie en mogelijkheden om tijdens werktijd de opleiding te volgen. Uitzendkrachten benadrukken hoe blij ze zijn met hun leerbudget.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Beleidsonderzoekers onder uitzendkrachten die in de periode 2018 tot en met juli 2019 een leerbudget hebben ontvangen van DOORZAAM. 4660 uitzendkrachten hebben de vragenlijst ontvangen en 1060 uitzendkrachten hebben de vragenlijst ingevuld, een zeer hoge respons van 23%.

Opvallend is dat er veel meer mannen dan vrouwen een opleiding hebben gevolgd, 78% mannen en 22% vrouwen. Dit is wel te verklaren als je naar de sectoren kijkt waar de uitzendkrachten werken.

Hieronder enkele opvallende cijfers die uit het onderzoek naar voren kwamen:

- 95% van de uitzendkrachten is MBO 4 of lager opgeleid;
- 30% is ouder dan 45 jaar;
- 59% is kostwinner;
- 65% is nog steeds werkzaam als uitzendkracht;
- 100% geeft aan de opleiding te hebben afgerond;
- 65% heeft de opleiding zelf gekozen;
- 63% geeft aan gebruik gemaakt te hebben van het leerbudget vanwege zelfontwikkeling.

Een overzicht van al onze persberichten vind je op deze pagina.