Spring naar hoofd-inhoud

Juli

Een niet-gezonde financiële situatie kan verschillende oorzaken zaken hebben. Bijvoorbeeld  door een life event, zoals een scheiding of overlijden. Een andere veelvoorkomende oorzaak is laaggeletterdheid.

Iedereen kan te maken krijgen met (problematische) schulden. De kans is echter groter bij iemand die laaggeletterd is. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben moeite met lezen en schrijven en/of rekenen. Daarnaast gaan zij minder makkelijk om met  de computer of smartphone. Informatie begrijpen en grip krijgen op geldzaken is daardoor vaak lastig.

Omdat laaggeletterden vaardigheden missen om hun budget te beheren, komen ze vaker dan anderen in de schuldhulpverlening terecht. 50,3% van de cliënten van schuldhulpverleners met financiële problemen valt in de risicogroep voor laaggeletterdheid. Het begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het zoeken van informatie op het internet en het betalen van rekeningen is voor hen een uitdaging. 

Ook onder uitzendkrachten komt laaggeletterheid voor. Het is daarom belangrijk dat je informatie richting uitzendkrachten in brieven en e-mails duidelijk overbrengt. Denk hierbij aan de volgende “regels”.

  • Gebruik simpele woorden.
  • Schrijf korte, eenduidige zinnen.
  • Zorg dat de tekst een duidelijke structuur/indeling heeft.
  • Gebruik pictogrammen/beelden om de tekst te ondersteunen.
  • Korte filmpjes om informatie te delen
  • De mogelijkheid om telefonisch de informatie te verkrijgen

Stichting Lezen en Schrijven heeft een factsheet over taal en geld.

Er zijn diverse initiatieven voor verbetering van het lezen, schrijven en ook digitale vaardigheden. De bibliotheken hebben, vaak in samenwerking met de gemeente, hier veelal een programma voor.