Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

20% flexkrachten heeft geen financiële buffer

In totaal hebben 379.000 flexkrachten geen financiële buffer om tijdelijk verlies van inkomen op te vangen. Terwijl uitzend- en oproepkrachten dit juist het hardst nodig hebben.

Dat meldt de Algemene Rekenkamer op basis van vergelijkend onderzoek naar de financiële vangnetten van zelfstandigen en werknemers met flexibele of vaste contracten (bron Flexmarkt)

De Rekenkamer analyseerde voor het onderzoek de gegevens van alle bijna 8 miljoen werkenden, van 2010 tot en met 2017

Kwetsbare werkenden zoals jongeren, flexwerkers en zelfstandigen ervaren vaker een terugval dan mensen in loondienst. Men heeft vaak niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen. En juist deze groep hebben een financiële buffer het hardst nodig.

Werkzame uitzendkrachten (in Fase A/1-2 of Fase B/3) kunnen zich (laten) aanmelden voor een van onderstaande diensten van DOORZAAM:

Budgetcoaching:
Wij stellen een individueel traject beschikbaar waar een uitzendkracht hulp kan inschakelen op het gebied van budgetcoaching. Deze persoonlijke hulp begint standaard met het in kaart brengen van de financiële situatie. Nadat de situatie goed in kaart is gebracht, wordt door de budgetcoach een voorstel op maat gedaan voor een eventueel vervolg.

Eerste hulp bij geldzorgen:
Uitzendkracht kan zich zelfstandig aanmelden, dus zonder tussenkomst van de uitzendpartij. Je ontvangt jouw eigen coach. Die neemt contact met je op om je zorgen te bespreken en kan je helpen om te gaan met je geldzaken.

Tijd om uitzendkrachten met financiële uitdagingen nu pro-actief te benaderen met hulp om te voorkomen dat er nog meer betalingsachterstanden ontstaan.