Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

STAP-budget

Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft.

Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kan je dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Ook kunnen mensen met het budget een traject betalen voor een Ervaringscertificaat (EVC). In een EVC staat welke kennis en ervaring een werknemer heeft. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer  kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

Omscholen en baan houden of wisselen
Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken. Kijk ook eens wat het Persoonlijk Kansberoepbudget kan betekenen voor die uitzendkracht.

Let op! De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht.