Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Praktijkverhaal van werk naar werk: ‘van gouden kooi naar boksring’

Oud-casemanager bij justitie Hans Boerkamp leert vrouwen kickboksen en coacht mensen met ‘Bokzen’. Zelf vond hij na een stressvolle periode zijn plek, zeker ook dankzij werkgeversnetwerk WerkendZwolle.

Netwerk van 27 werkgevers in regio Zwolle
Nynke van Zwolle is consulent voor WerkendZwolle: een netwerkorganisatie van 27 werkgevers, van de Rabobank tot het Deltion College, Scania en Isala ziekenhuizen. Werkgevers melden werknemers die graag een andere functie zouden vervullen aan; vervolgens kijken consulenten na een intake of er plek is bij een van de andere aangesloten werkgevers. Het mes snijdt aan twee kanten: de kandidaat krijgt mogelijkheden elders; de werkgevers spreken op een informele manier met mogelijk nieuwe werknemers.

De SER onderstreept het belang van een brug van-werk-naar-werk, onder meer in het kennisdocument Leren & ontwikkelen en de bijdrage aan van-werk-naar-werk, dat is opgesteld op verzoek van de Denktank Coronacrisis. Voor langere termijn moet er een infrastructuur komen voor een leven lang ontwikkelen, zegt de SER, in combinatie met de brug van-werk-naar-werk.
(Bron SER, foto Links Hans Boerkamp, rechts Nynke van Zwolle | © Dirk Hol)

Mogelijkheden via Doorzaam
De kans op werk verschilt nogal van beroep tot beroep. Sommige beroepen bieden voldoende tot goede kans op werk, de zogeheten kansberoepen. In bepaalde beroepen is juist weinig werk te vinden. Uitzendkrachten kunnen er voor kiezen om over te stappen naar een beroep met meer kansen. Vandaar dat wij als Doorzaam de Omscholingsvoucher beschikbaar stellen voor werkzame uitzendkrachten.

Maar kijk ook eens naar het traject Alles-in-1. Want heb je meer vacatures dan geschikte werkzoekenden beschikbaar? Maak dan gebruik van Alles-in-1! Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. Aan de hand van de uitkomst van het coaching traject worden afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,-- (excl. BTW).