Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Laaggeletterdheid en financiële gezondheid

Een ongezonde financiële situatie kan verschillende oorzaken zaken hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen door een life event, zoals een scheiding of overlijden.

Een andere veelvoorkomende oorzaak is laaggeletterdheid. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben moeite met lezen en schrijven en/of rekenen. Daarnaast gaan zij minder makkelijk om met  de computer of smartphone.

Informatie begrijpen en grip krijgen op geldzaken is daardoor vaak lastig. In de maand juli besteden we in de financieel fit kalender speciale aandacht aan schulden onder laaggeletterden.

Kijk voor meer informatie en wat u kunt doen om hen te helpen op: https://www.doorzaam.nl/financieel-fit/juli/