Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

80 procent werkgevers heeft te maken met medewerkers met financiële problemen

Vier op de vijf werkgevers (80 procent) heeft  te maken met medewerkers die financiële problemen hebben, waarvan 12 procent vaak.

De bereidheid van werkgevers om hun medewerkers te helpen is groot, maar ze zijn vaak pas in een laat stadium van de problemen op de hoogte. In de meeste gevallen (62 procent) is dat als er loonbeslag wordt gelegd. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte, in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW , naar de rol van werkgevers bij de financiële gezondheid van medewerkers.

Dit onderzoek toont aan dat de schuldenproblematiek op de werkvloer in Nederland omvangrijk is en in alle sectoren speelt. De hoge inflatie bemoeilijkt het terugdringen van de schulden en zal de problematiek alleen maar vergroten. 

Goed werkgeverschap
De noodzaak om de schuldenproblematiek aan te pakken is duidelijk: minder schuldenproblematiek onder werknemers betekent meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim, minder kans op fraude en diefstal, en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast is goed werkgeverschap natuurlijk vanzelfsprekend. 

Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je? Als eerste is het natuurlijk noodzaak om de geldzorgen van je uitzendkracht te herkennen. Maar hoe doe je dit? Financieel fitte werknemers stelde een lijst samen.

Herken geldzorgen
Veelvoorkomende signalen bij geldzorgen onder werknemers zijn:
- vragen over het moment van salarisbetaling
- verzoeken om meer uren of een voorschot/lening
- loonbeslag
- inhouding van de zorgpremie op het salaris
- vaker ziekmelden.

Ook kunnen er aanleidingen zijn voor geldzorgen, zoals:
- levensgebeurtenissen, zoals uit elkaar gaan, een kind krijgen, overlijden van een naaste
- laaggeletterdheid of moeite met digitale vaardigheden.

Herken je een van bovenstaande bij jouw uitzendkracht? Wacht dan niet langer en bied gratis Budgetcoaching aan via ons.

Wij stellen een individueel traject beschikbaar waar een uitzendkracht hulp kan inschakelen op het gebied van budgetcoaching. Deze persoonlijke hulp begint standaard met het in kaart brengen van de financiële situatie. Nadat de situatie goed in kaart is gebracht, wordt door de Budgetcoach een voorstel op maat gedaan voor een eventueel vervolg.