Spring naar hoofd-inhoud

Persbericht

Persbericht

Uitkomst onderzoek duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten

KBA Nijmegen heeft in opdracht van DOORZAAM onderzoek gedaan onder 1200 uitzendkrachten. Wij wilden antwoord op de ervaringen van uitzendkrachten op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid, cultuur, gezondheid, werksituatie en loopbaan.

Resultaten

 • 87 procent van de uitzendkrachten vindt het nodig om bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid, 80 procent heeft dat ook gedaan.
 • Ruim 60% van de uitzendkrachten heeft met de uitzendorganisatie gesprekken over zijn duurzame inzetbaarheid, ruim 50% met de opdrachtgevers.
 • De meeste uitzendkrachten ervaren dat het bedrijf veilig werken voor alle medewerkers belangrijk vindt.
 • Ruim 75% van de uitzendkrachten kan het werk lichamelijk en psychisch goed aan.
 • Uitzendkrachten in alle leeftijden staan vitaal in hun werk.
 • Voor een kwart van de uitzendkrachten is het loon niet voldoende om van rond te komen.
 • Bijna de helft van de uitzendkrachten denkt dat ze gemakkelijk een andere baan vinden.
 • 56% van de uitzendkrachten wordt gestimuleerd in leren en ontwikkelen door leidinggevende, voor andere werknemers is dit 75%.
 • Ruim 90% van de uitzendkrachten geeft aan zich te ontwikkelen door uitvoering van het werk
 • Ongeveer een derde van alle uitzendkrachten heeft de afgelopen 2 jaar een opleiding of training gevolgd.
 • 44% van de uitzendkrachten beschikt over onvoldoende digitale vaardigheden, met name ouderen.
 • Merendeel van de uitzendkrachten heeft voldoende kennis en vaardigheden voor het werk, 40% vindt dat daar niet altijd optimaal gebruik van wordt gemaakt.

 

Conclusies

 • Opleiding en cursussen zijn vooral gericht op huidige baan, minder op de toekomst.
 • Opleidingen leiden tot nadenken over en vertrouwen in toekomstige baan
 • Er is geen verschil in employability tussen uitzendkrachten en overige werknemers
 • Uitzendkrachten doen qua werkvermogen niet onder voor andere werknemers
 • Qua fysieke gezondheid doen uitzendkrachten niet onder voor andere werknemers
 • Leidinggevenden zouden meer aandacht moeten hebben voor de ontwikkeling van uitzendkrachten
 • Het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij uitzendkrachten is een aandachtspunt
 • Het is niet slecht gesteld met de loopbaan aspecten, maar behoeft wel, dit betreft voornamelijk werkzekerheid en het missen van uitdaging in het werk
 • Er is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten maar dit mag toenemen
 • De meeste ge├»nterviewde uitzendkrachten vinden zichzelf verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid maar meestal samen met een van de andere partijen.
 • 80% van de uitzendkrachten heeft op een of andere manier aan zijn duurzame inzetbaarheid gewerkt

 

Een overzicht van al onze persberichten vindt u hier.