Spring naar hoofd-inhoud

Persberichten

Welkom op de perspagina van Doorzaam.
Wil je graag meer weten over ons bedrijf? Kijk dan eens op onze pagina Over Doorzaam.
Wil je iets over Doorzaam lezen of schrijven? Kijk dan ook even op onze pagina Nieuws.

Land- en tuinbouw en uitzendsector tekenen voor veilig en gezond werk voor uitzendkrachten

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas zetten hun handtekening onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’. Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouwveilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten.

Lees meer
Werksituatie

1500 uitzendkrachten duurzamer inzetbaar door traject Alles-in-1

Het traject Alles-in-1 creëert bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid bij de uitzendkracht en stimuleert het aanzetten tot (blijvende) actie. Cijfers laten nu zien dat het unieke traject waarbij coaching wordt gecombineerd met een budget voor vervolgstappen een hogere duurzame inzetbaarheid genereert bij uitzendkrachten.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Uitkomst onderzoek duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten

KBA Nijmegen heeft in opdracht van DOORZAAM onderzoek gedaan onder 1200 uitzendkrachten. Wij wilden antwoord op de ervaringen van uitzendkrachten op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid, cultuur, gezondheid, werksituatie en loopbaan.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Protocol voor eigen medewerkers binnen de uitzendbranche

Met ingang van vandaag ligt er naast het protocol voor uitzendkrachten ook een protocol voor medewerkers die binnen de uitzendbranche onder meer op vestigingen en hoofdkantoren werken, niet zijnde uitzendkrachten.

Lees meer

Protocol Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche klaar

Samen veilig doorwerken. Dat is de naam van het protocol voor de uitzendbranche dat per 6 mei 2020 ingaat. Het biedt duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalve-meter-economie.

Lees meer
Werksituatie

Meer dan 1000 uitzendkrachten deelgenomen aan traject Alles-in-1

Deelname aan het traject 'Alles-in-1-voor-uitzendkrachten' helpt de uitzendkracht om beter en breder inzetbaar te blijven.

Lees meer

Resultaten onderzoek individueel leerbudget Uitzendkrachten

De ervaringen van uitzendkrachten met opleidingen zijn duidelijk positief: 69% van de uitzendkrachten geeft aan veel geleerd te hebben.

Lees meer

1055 uitzendkrachten maken gebruik van de DIS

DOORZAAM heeft samen met TNO een korte vragenlijst opgesteld om uitzendkrachten zicht te geven op hun DI.

Lees meer

Al 64 intercedenten opgeleid tot Specialist Duurzame Inzetbaarheid

DOORZAAM het fonds voor de duurzame inzetbaarheid (DI) van uitzendkrachten biedt uitzendorganisaties ondersteuning om een visie te ontwikkelen waarin DI centraal staat.

Lees meer