Spring naar hoofd-inhoud

Persbericht

Persbericht

1500 uitzendkrachten duurzamer inzetbaar door traject Alles-in-1

Het traject Alles-in-1 creëert bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid bij de uitzendkracht en stimuleert het aanzetten tot (blijvende) actie. Cijfers laten nu zien dat het unieke traject waarbij coaching wordt gecombineerd met een budget voor vervolgstappen een hogere duurzame inzetbaarheid genereert bij uitzendkrachten.

Waarom is duurzame inzetbaarheid zo belangrijk? Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat over hoe wij allemaal op een goede en prettige manier, veilig, vaardig, fit en met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen. En dat is in deze huidige economie meer dan ooit van groot belang!

Cijfers
Ongeveer 1500 uitzendkrachten deden in 2020 mee aan het traject Alles-in-1. Deze meting, een half jaar na start van het traject geeft inzicht in wat het traject betekent en wat de effecten zijn voor de uitzendkrachten die deelnamen.

Hieronder een aantal indrukwekkende bevindingen. 

  • 75% geeft aan na de coaching een vervolgstap te zijn gaan doen.
  • 72% is gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen/te leren.
  • 62% is enthousiast geworden om bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid en heeft actie ondernomen.
  • 46% van de deelnemers heeft meer zelfvertrouwen gekregen.
  • 55% is een vervolgstap gaan doen die geholpen heeft met het aan het werk blijven.

Een van de uitzendkrachten gaf ons deze feedback:

“Ik wil iedereen bedanken, die dit mogelijk heeft gemaakt. Kijk met een goed gevoel terug, op het moment dat duidelijk werd, dat ik het in een andere sector moest zoeken. Met een doelgerichte zoektocht naar ander werk en steeds eerlijk over mijn wensen en doelen is het mij gelukt om een andere baan te vinden.”

Traject Alles-in-1
Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. Aan de hand van de uitkomst van het coaching traject worden afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,-- .

Onderdeel van het traject Alles-in-1 is het invullen van de Duurzaam Inzetbaarheid Scan, de zogenaamde DIS. Het (gezamenlijk) invullen van deze vragenlijst, geeft de uitzendkracht meer inzicht in de stand van zaken op dat moment op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Denk aan geestelijke en lichamelijke gezondheid, werknemersvaardigheden, financiële gezondheid, taal en digitale vaardigheden en vakvaardigheden en vakkennis. Zo zijn aandachtspunten wat betreft duurzame inzetbaarheid direct zichtbaar. Na een half jaar volgt nog een meting om de effecten van het traject te toetsen.

Een overzicht van al onze persberichten vind je hier.