Spring naar hoofd-inhoud

Januari

Er komt een loonbeslag binnen, en nu? Hoe verloopt het gesprek met de medewerker en wat zijn de aandachtspunten.

Als er beslag wordt gelegd op het loon van een medewerker komt er veel op je af. Voor er beslag op het loon wordt gelegd, komt er vaak eerst een verzoek om informatie van een deurwaarder. Als werkgever ben je verplicht om hieraan mee te werken.

Dit is ook een goed moment om in gesprek te gaan met de medewerker. Misschien kan er kan wellicht nog een betalingsregeling getroffen worden met de schuldeiser.

De informatie over beslaglegging is privacygevoelig en mag niet met iedereen gedeeld worden. Alleen de personen binnen de organisatie die bij de ‘verwerking’ van het loonbeslag betrokken zijn hebben toegang tot deze informatie.

Na het verzoek om informatie volgt beslagexploot (proces-verbaal van beslag). Op basis hiervan wordt het beslag uitgevoerd. In de beslagexploot staat de beslagvrije voet die door de deurwaarder is berekend. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat de medewerker mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. Samen met de medewerker kan berekend worden of de hoogte van de beslagvrije voet wel klopt. Dit is niet altijd het geval. Dat kan via www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet en de onkostenvergoeding, wordt overgemaakt aan de deurwaarder. Het vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering gaan ook naar de deurwaarder.

Er wordt in principe alleen aan de deurwaarder of beslaglegger die het eerste beslag heeft gelegd betaald. Dat gebeurt tot de vordering is ingelost. Een deurwaarder met een latere beslaglegging verwijs je naar de eerste beslaglegger. Er kan echter beslag gelegd worden voor een preferente schuld. Deze deurwaarder heeft dan voorrang.

Uitzendkracht?

Weten wat de veranderingen in de wetten en regels zijn op 1 januari 2021? En wat dit betekent voor jouw portemonnee?
Ga dan naar deze pagina op Wijzer in geldzaken

Daar vul je online antwoord in op vragen en vervolgens krijg je een overzicht van maatregelen die voor jou van belang zijn.  

Intercedent? Hieronder vind je handige tips

Meer informatie over het loonbeslag vind je hier:

Verantwoordelijkheden van de werkgever bij een loonbeslag

Hoe ga je in gesprek over loonbeslag?

Loonbeslag en de beslagvrije voet

Bijzondere schuldeisers en beslagen