Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Hoe alleen ‘en en en’ arbo & veiligheid verder kan brengen

Column Chantal Huinder
Arbo en Veiligheid. Het is een onderwerp waar ik de laatste tijd steeds meer vragen over krijg. En begrijpelijk want nog steeds komt uit onderzoeken naar voren dat uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn van ongevallen dan andere werkenden.

Onlangs bleek uit onderzoek van de Arbeidsinspectie dat dit 17% is en dat is meer dan verwacht aangezien het aandeel uitzendkrachten onder werkenden ongeveer 7% bedraagt.

Veelal wordt er dan gewezen naar de uitzendbranche en wordt de grote rol van de opdrachtgever wat ondergesneeuwd. Het betreft zeker een grote rol want dat is waar de leiding en toezicht ligt. Als uitzendpartij en dus de werkgever heb je echter ook de verplichting tot informeren en navragen bij de opdrachtgever wat zij aan arbo en veiligheid doet. En niet accepteren dat dit anders is voor uitzendkrachten, het lef hebben om als dit zo is, dan geen mensen bij deze opdrachtgever te plaatsen. Een statement maken.

Vooral in de sectoren industrie, landbouw, zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel, transport en logistiek en bouw worden uitzendkrachten vaker dan je zou verwachten op grond van hun aandeel onder werkenden slachtoffer van een ongeval, zo blijkt. We werken reeds intensief samen met de Land- en tuinbouw op veilig en gezond werken. We stimuleren zoveel mogelijk partijen om zich aan te laten sluiten bij dit statement en zo samen uit te dragen dat dit belangrijk is en een vanzelfsprekendheid moet zijn. We slaan de handen ineen. Een goed voorbeeld om ook met de andere sectoren op te pakken.

Voor de oververtegenwoordiging van uitzendkrachten bij ongevallen is geen sluitende verklaring te geven, zo zegt het onderzoek van de Arbeidsinspectie. Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren. Uitzendkrachten doen bijvoorbeeld vaker gevaarlijk werk. Ook kan het zijn dat er iets vaker sprake is van een gebrek aan kennis en vaardigheden waarmee uitzendkrachten hun taken uitvoeren. Welke invloed andere factoren hebben, zoals werksoort, instructie, taal en arbeidsmigratie, vergt nader onderzoek zo staat er geschreven.

Ondanks dat het nader onderzoek vergt zoom ik toch graag even in op de mogelijke oorzaken. Het gebrek aan kennis en vaardigheden mag natuurlijk nooit de reden zijn. Het is de taak van de uitzendorganisatie en de opdrachtgever om hierin te voorzien. Doorzaam draagt hieraan bij door het bieden van de Arbochecklist in meerdere talen. Een van onze meest gedownloade bestanden

Ook het aanbieden van werkinstructies in meerdere talen en symbolen is een oplossing. Wij proberen met onze game ‘Jouw werk, jouw veiligheid’ op spelenderwijs aandacht te krijgen voor de gevaren die er zijn in bepaalde beroepsgroepen.

Dan ben je er echter nog niet. Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk cultuur is. De cultuur op het werk. Hoe wordt er omgegaan met de regels, worden ze gehanteerd of is het eigenlijk not done om ze te hanteren? Hoe raar dat ook klinkt. Maar hoe vaak wordt er niet gedacht ‘oh ik hoef mijn beveiligingsbril hiervoor niet op te zetten het is zo gedaan’. Of ‘mij overkomt dat niet hoor’. Het moet duidelijk zijn dat veiligheidsregels gevolgd moeten worden en dat er geen gedoogbeleid wordt gevoerd. Maar zo braaf gezegd is niet gedaan. En juist ook de verschillende culturen door achtergrond en opvoeding op een werkvloer. Ook dat beïnvloedt arbo en veiligheid.

Investeren in de Nederlandse taal op de werkvloer maakt ook een wezenlijk verschil. Ook bij andere O&O fondsen zien we deze initiatieven. Veelal worden er wel taaltrainingen gesubsidieerd vanuit de overheid maar die zijn niet gefocust op de werkvloer en veiligheid. Vandaar dat het nodig is dat zowel werkgevers en O&O fondsen ook andere initiatieven bieden.

Volgend jaar is arbo en veiligheid een nog belangrijker speerpunt van Doorzaam. Welke rol kunnen en moeten wij spelen, met hierbij extra aandacht voor de arbeidsmigrant. Op al de hierboven beschreven mogelijke invloeden. Want alleen ‘en en en’ is hier in mijn optiek de oplossing.  

Heb jij een goed idee? Ik ga graag met je in gesprek.

Chantal Huinder, Femke Kooijman, Jessica Brandwijk, Lysette Klein Meulekamp en Tamara Burgering - Van der Wulp schrijven met regelmaat over hun ervaringen. Deze vind je terug op de pagina Columns en blogs.