Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Corona-protocol is geen vervanging van de RI&E

Je hebt netjes een coronaprotocol opgesteld waarin duidelijkheid gegeven wordt aan werknemers over veilig werken in de anderhalve-meter-economie. 

Heel goed. Maar weet dat je daarnaast ook nog steeds verplicht bent om een RI&E te hebben. Want corona-protocollen hebben geen juridische status in de arboregelgeving.

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht. Die bepaalt dat zij moeten zorgen dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Daarom moet de werkgever de risico’s rondom werk inventariseren in de RI&E. Omdat die altijd actueel moet zijn, horen nieuwe risico’s als het coronavirus daar ook in thuis. Corona-protocol of niet. (BRON Arbo online)

In overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU hebben we het protocol 'Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche' opgesteld en deze is per 6 mei 2020 ingegaan.