Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Werkplekinstructiekaarten (WIK)

De WIK is een handig hulpmiddel bij gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is kortgezegd de ‘vertaling’ van de informatie op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Vaak is een VIB té technisch en uitgebreid om door werknemers op de werkvloer toe te passen. Werkgevers kunnen met behulp van een WIK duidelijke voorlichting en instructie opstellen. Deze is bestemd voor de werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Op een WIK wordt aangegeven wat een werknemer moet doen om veilig te kunnen werken. Ook toont het wat hij moet doen in geval van een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld bij een ongeval.

Op een WIK moet in ieder geval de volgende informatie staan:
- de gevaren van een specifieke stof;
- een inschatting van de werkgever over de mogelijke blootstelling;
- instructies voor het veilig werken met deze stof;
- instructies wat te doen in geval van een calamiteit.

Het maken van een WIK is aan te raden, maar het is niet wettelijk verplicht.

Meer informatie over WIK vind je op de website van de SER.