Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Lange-termijnstrategie corona: sectorplannen en maatregelenladders

Belangrijk onderdeel van de lange-termijnstrategie zijn de sectorplannen en maatregelenladders. Hieruit blijkt welke maatregelen sectoren bij opleving van het coronavirus kunnen treffen. Zijn jullie al goed voorbereid?

Sectoren waar veel mensen samenkomen en die vaker met maatregelen te maken hebben gehad, zijn gevraagd sectorplannen op te stellen. Deze sectorplannen zijn gepubliceerd op de website van het VNO-NCW.

Op basis van deze sectorplannen zijn door de overheid maatregelenladders opgesteld. In de maatregelenladders staat per sector weergegeven welke maatregelen binnen de sector getroffen kunnen worden.

De sectorplannen en maatregelenladders richten zich met name op maatregelen om open te blijven voor klanten, gasten en publiek. Daarbij hoort ook een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers.

Op basis van de Arbowet moeten werkgevers beschikken over een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin worden arbeidsrisico’s voor werknemers geïnventariseerd en wordt in een plan van aanpak aangegeven welke maatregelen men moet nemen om deze risico’s aan te pakken.

Veranderende omstandigheden leiden tot aanpassing van de RI&E. Het kabinet roept werkgevers op de sectorplannen waar passend te vertalen naar hun RI&E en plan van aanpak. Om dit eenvoudiger te maken voor bedrijven heeft het Steunpunt RI&E een coronamodule ontwikkeld die brancheorganisaties kunnen gebruiken bij het maken en actueel houden van een branche RI&E. Ook de instrumenten die door het Steunpunt RI&E zelf worden aangeboden zijn aangepast. Voor kleinere bedrijven, die niet aangesloten zijn bij een branche, is er de Route naar RI&E.