Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Arbochecklists Engels

Uitzendkrachten hebben de juiste kwalificaties nodig om gezond en veilig aan het werk te gaan. Bovendien moet je op de hoogte zijn van de risico’s die het werk met zich meebrengt.

De uitzendorganisatie is verplicht om de uitzendkracht altijd te voorzien van deze informatie. Ook als de uitzendkracht een andere taal spreekt. Bovendien moet de uitzendkracht altijd worden geïnformeerd over veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan. 

Wat als de uitzendkracht alleen Engels spreekt? Hoe breng je de uitzendkracht op de hoogte van deze informatie in een andere taal? Wij bieden de arbochecklist in het Engels. Checklists over administratie, horeca, medisch en nog veel meer zijn allemaal te vinden in het Engels. Je vindt ze allemaal op deze pagina. 

Zorg er voor dat jouw uitzendkracht op de hoogte is zodat er veilig en gezond gewerkt kan worden. De arbochecklist in het Engels biedt een makkelijke oplossing voor Engelse uitzendkrachten!

Vraag de opdrachtgever altijd om zowel de Nederlandse als de Engelse checklist in te vullen wanneer anderstalige uitzendkrachten aan de slag gaan.

Zo kan de opdrachtgever de tekst in het Engels ook begrijpen, dit komt overeen met de Nederlandse.