Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Als we echt luisteren, wat horen we dan?

column Chantal Huinder
De zomervakantie is afgelopen en dat betekent ook dat de tijd weer is aangebroken voor het vaststellen van begrotingen en plannen voor 2024. Daar zijn we bij Doorzaam ook mee bezig waarbij we ons vragen stellen als; waar helpen we de uitzendkrachten mee en hoe ondersteunen we de branche het best?

Dan is het allereerste dat ik roep, dat we moeten inzetten op de basis. Dat we ons als uitzendbranche medeverantwoordelijk moeten voelen voor de basis van onze uitzendkrachten. Alleen al voor het welzijn van deze personen en het algemeen welzijn van Nederland. Maar ook omdat alleen dan een leven lang ontwikkelen de vorm aan kan nemen zoals we gezamenlijk als maatschappij voor ogen hebben. En die ook hard nodig is als een antwoord op de krappe arbeidsmarkt.

Volgens het planbureau verkeert nu 4,8 procent van de bevolking in armoede. Zonder verder ingrijpen stijgt dat naar 5,7 procent in 2024. Dat is gelijk aan één miljoen armen. Een groep die hierbij vaak wordt vergeten zijn de mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Deze groep omvat zeker een groot aantal uitzendkrachten. Het kabinet laat weten 2 miljard uit te trekken voor armoedebestrijding. Ik ben benieuwd. Duidelijk is dat dit alleen het hoe dan ook niet gaat oplossen. (Bron NOS)

Volwassenen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaker chronische stress, een ongezonde leefstijl of chronische ziekten. Ook psychsociale problemen of opvoedproblemen komen vaker voor. Deze volwassenen zijn vaak minder gelukkig en minder goed in staat om beslissingen te nemen op lange termijn. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden om verder te komen. (Bron Loketgezondleven)

Al eerder pleitte ik om mentale gezondheid een onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Maar daar moet het duidelijk niet alleen bij blijven. Het gaat om gezondheid in brede zin. Zowel financiële, fysieke als mentale. En juist ook preventief.

Onlangs kwam het onderzoek “Verzuim voorkomen is beter dan genezen” van de ABN AMRO Bank in samenwerking met MentaVitalis uit. Hierin wordt benoemd dat het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2022 uitkwam op 5,2 procent; nooit eerder was het ziekteverzuim zo hoog. Zorgwekkend is het langdurig verzuim en werkgerelateerd verzuim. Werk is echter lang niet altijd vanzelfsprekend de oorzaak. Financiële stress of andere gebeurtenissen in de thuissituatie kunnen eveneens redenen zijn voor verzuim en zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen.

In ditzelfde onderzoek staat geschreven dat managers belangrijk zijn voor het mentaal welzijn van werknemers. Transformationele leiders hebben het grootste positieve effect. Het betekent onder andere je medewerkers begeleiden, gesprekken hebben en vertrouwen weten te creëren.

En dat is ook belangrijk in de rol van de uitzendbranche. Het laat zien dat we juist dat moeten doen waar we groot mee zijn geworden. Het gesprek aan gaan. Te luisteren naar wat iemand zegt en wat daarachter verborgen zit. En zo te zorgen voor de juiste bemiddeling en begeleiding. Ook door de opdrachtgever. Zo zetten we stappen richting het omarmen van een cultuur van transformationele leiders waarin gezondheid in de brede zin ook een vanzelfsprekendheid is.

We spreken over deze onderwerpen en de stappen die we gezamenlijk kunnen zetten met de branche en andere stakeholders. Hoe zorgen we dat al de initiatieven die er zijn goed passend achter elkaar geschakeld worden als wagons en zorgen voor een goed rijdende trein. Waar we het liefst de uitzendkracht zelf achter het stuur zien zitten. En waar dit niet zo is hoe we dit kunnen creëren.

Dat de stem van de uitzendkrachten zelf hierbij belangrijk is moge duidelijk zijn. Hoe zien zij hun duurzame inzetbaarheid. Daarom houden wij op dit moment een groot onderzoek onder uitzendkrachten. Voor het eerst is deze ook in het Pools en Engels beschikbaar en dat hebben we gemerkt. Sprekend vanuit onderzoekstermen hebben we daar meer dan genoeg reacties op gekregen. Fantastisch dat zij hun stem zo laten horen!

Voor het onderzoek onder de Nederlandssprekende uitzendkracht blijven de reacties helaas nog achter. En de stem van al onze uitzendkrachten is juist zo hard nodig! Wij roepen je dan ook graag op om vooral je Nederlands sprekende uitzendkracht nog uit te nodigen om deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoog op de agenda van Doorzaam voor 2024 staat in elk geval dat we als uitzendbranche het brede thema gezondheid moeten omarmen. Er mede voor moeten zorgen dat mensen met een betaalde uitzendbaan niet in armoede hoeven te leven, dat we bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim en financiële schulden. De branche staat bekend om haar innovatieve talent en heeft daarnaast nog een voorsprong omdat wij kunnen luisteren naar de uitzendkrachten én opdrachtgevers.

We doen al een hoop maar kunnen nog veel meer. Samen. Door echt te luisteren.

En als we echt luisteren, wat horen we dan…

Ik ben benieuwd.