Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Benoem de risico’s van thuiswerken in de RIE

De risico’s van thuiswerken en hybride werken moeten ook in de RI&E staan. Een onderzoek van de Inspectie SZW naar de belasting van thuiswerken laat zien wat er speelt in de praktijk.

Wat kan de werkgever doen en wat zijn randvoorwaarden?

Veel werkgevers zijn nu bezig met het vormgeven van hybride werken. Dat is vaak trial en error. Want er is nog niet zoveel bekend over wat wel en niet werkt en wat risico’s zijn. Maar het is wel duidelijk dat deze nieuwe vorm van werken aanleiding moet zijn voor het actualiseren van de RI&E. Want ook in de toekomst zullen veel van deze risico’s zich blijven voordoen.

Hybride werken is dus een mooie aanleiding om de RI&E te actualiseren op de onderwerpen PSA en fysieke belasting. Meer specifiek gaat het dan over de arbeidsomstandigheden bij thuiswerken met aandacht voor:

  • contact/sociale steun
  • scheiding tussen werk en privé
  • bereikbaarheid na werktijd
  • risico’s voor specifieke risicogroepen
  • ergonomisch verantwoord beeldschermwerk

Dit helpt werkgevers ook om te bepalen tot hoever hun verantwoordelijkheid gaat bij thuiswerken. Want daar is nog veel onduidelijkheid over.

(BRON en rechten afbeelding arbo-online)