Corona protocol eigen medewerkers

In overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU hebben we het protocol voor eigen medewerkers  voor de uitzendbranche' opgesteld. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 1 juli 2020 en is aangepast nav de persconferentie en de aangekondigde verscherpte maatregelen op 28 september. Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.

Dit protocol geldt voor alle medewerkers die werken binnen de uitzendbranche: op vestigingen, in-house vestigingen, hoofdkantoren en overig personeel, zoals chauffeurs in eigendienst, niet zijnde uitzendkrachten.

Als deze afspraken worden ge├╝pdatet, laten we dit zo snel mogelijk weten.

Het persbericht over dit protocol vind je op deze pagina.

Helpdesk

Er is een helpdesk beschikbaar voor alle corona gerelateerde vragen, informatie en om overtredingen van de regels van veilig samen doorwerken te melden.
Deze helpdesk coronamaatregelen is beschikbaar via helpdesk@doorzaam.nl