Wegwijzer uitzendkracht

Je vindt het belangrijk om jouw uitzendkrachten het belang van Duurzame Inzetbaarheid (DI) mee te geven. Op verschillende manieren kun je hier invulling aan geven. Eén van de belangrijkste manieren is in gesprek gaan met oprechte belangstelling en aandacht. We hebben een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken als leidraad in een dergelijk gesprek.

Ook bieden we een aantal trainingen aan die je kunnen helpen om je gesprekstechnieken te verbeteren.

Hulpmiddelen

 • Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS) - Het gezamenlijk invullen van de DIS geeft jou en de uitzendkracht de mogelijkheid om te bespreken op welk thema de uitzendkracht nog verbetering zou willen zien
   
 • Wat doe ik al aan DI - Met dit format kun je met een uitzendkracht in gesprek over wat er op dat moment al speelt, waar al actie op ondernomen is. Ook kun je dit format gebruiken om doelen te stellen, welk cijfer geeft een uitzendkracht nu op de pijlers en welk cijfer zou het in de toekomst moeten worden en welke acties zijn daarvoor nodig.
   
 • Mijn drijfveren en dromen - Deze oefening kan een uitzendkracht helpen als hij/zij niet goed weet waar hij/zij energie door krijgt. Wat een (volgende) baan moet bieden om die energie wel te krijgen.

Trainingen

In de kalender vind je onderstaande trainingen. De trainingen zijn gericht op het versterken van de eigen regie van de medewerker. Bij de trainingen vind je meer informatie en de data waarop ze gegeven worden.

 • Financiële problemen bespreekbaar maken
 • In gesprek met je uitzendkracht
 • Versterken van eigen regie op duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten
 • Gedragsverandering

Kalender