Spring naar hoofd-inhoud

Maart

Maart, de maand waarin heel veel mensen hun belastingaangifte indienen. De Belastingaangifte kan bij veel mensen tot zorgen of onzekerheid leiden. Met als gevolg dat ze de aangifte uitstellen of niet indienen.

Wanneer is iemand financieel redzaam? Volgens de Nibud definitie is dat: ‘Iemand is financieel redzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn.’ Dat is niet alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp zou moeten inroepen. Het is niet nodig dat iemand zijn eigen Belastingaangifte doet, maar het is wel belangrijk dat iemand zelf actie onderneemt zodat de aangifte gedaan wordt en de juiste papieren worden ingeleverd.

Vorige maand zoomden we in op het herkennen van signalen, zoals frequent ziekteverzuim of concentratieproblemen. Als je naar aanleiding van een gesprek met de medewerker waarin je hebt gevraagd of de medewerker hulp wilt (of een medewerker kaart dit zelf bij jou aan) en het blijkt dat de Belastingaangifte tot zorgen of onzekerheid leidt, dan kun je verwijzen naar partijen die de medewerker kunnen ondersteunen bij de Belastingaangifte. Aangiftehulp is bijvoorbeeld ook aan te raden bij grote life events, zoals het kopen van een nieuw huis, of als iemand gescheiden is.

Als iemand aangiftehulp zoekt, kun je verwijzen naar:

  • Belastingadviseur
  • Belastingkantoor
  • Belastingwinkels
  • Ouderenbonden en vakbonden
  • Bibliotheken
  • Belasting Telefoon


Ook deze maand: de Week van het geld

In 2021 organiseert Wijzer in Geldzaken in de week van 22 t/m 26 maart de tiende editie van de Week van het geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfraadzaamheid op volwassen leeftijd. Het thema voor 2021 is: goed omgaan met geld is goud waard! Op de website van www.weekvanhetgeld.nl is vind je informatie, tekstjes en filmpjes over het omgaan met geld, zowel voor scholen als voor ouders en kinderen.