PMO

Er zijn verschillende redenen om het PMO aan te bieden. Allereerst vinden we dat gezondheid een groot goed is. We hopen dat iedereen gezond en fit blijft gedurende zijn/haar werkzame leven en natuurlijk ook na de pensionering. We hebben besloten om naast het aanbieden van een PMO in het project 'De Duurzame Uitzendkracht', een PMO ook in de vorm van een pilot aan te bieden aan de uitzendbranche om aan het eind van het jaar te kunnen bepalen waar de toegevoegde waarde ligt voor de branche.

Voor wie?
De pilot is bedoeld voor uitzendkrachten in Fase A of Fase 1-2 en maximaal opleidingsniveau MBO4.

Addendum
I.v.m. de coronacrisis is op al onze regelingen een aanpassing van kracht. Alle regelingen zijn vanaf 1/7/2020 tot eind december 2020 (periode NOW 2.0) ook in te zetten voor werkzoekende uitzendkrachten (NOW, WW, Bijstand en NOW).

De reglementen blijven verder ongewijzigd.

DOORZAAM biedt op twee manieren PMO aan:

1) een fysiek gerichte PMO (alles op locatie uitzendorganisaties)

 • vragenlijst gericht op alle pijlers
 • fysieke testen (op maat aan te passen)
 • gesprek leefstijlcoach
 • duur +/- 1,5 uur per persoon
 • Van dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt vanaf 5 deelnemers per organisatie (max 10).

2) een PSA (psychosociaal) gerichte PMO (op verschillende locaties mogelijk, liefst op locatie uitzendorganisatie)

 • vragenlijst (gericht op psychosociale deel) - inclusief coachgesprek naar aanleiding van uitkomst vragenlijst
 • huiswerkopdrachten
 • voortgangsgesprek met coach
 • huiswerkopdrachten
 • driegesprek (uitzendkracht, intercedent, coach)
 • eindmeting
 • duur van een totale traject PMO PSA is gemiddeld 6 weken per deelnemer
 • Van dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt vanaf 5 deelnemers per organisatie (max 10).

De kosten voor deelname aan deze interventies worden volledig vergoed door DOORZAAM. Uiteraard wordt rekening gehouden met de privacy van de uitzendkrachten. Alle gegevens worden uitsluitend en alleen met de uitzendkracht besproken en gedeeld. Voor de businesscase worden er anoniem metingen gedaan aan de hand van de antwoorden van de vragenlijsten die men invult. Daarvoor is het wel van groot belang dat er voldoende uitzendkrachten deelnemen aan beide PMO’s.

Documenten
PMO aanmeldformulier
PMO fysiek en PSA