TestYourSelfie

In hoeverre ben je als uitzendkracht klaar voor je baan? Heb je een juiste houding? Kan je goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar? Ben je voldoende flexibel? Allemaal belangrijke punten waar je als uitzendkracht beter goed op kunt scoren als je een leuke baan zoekt of wilt behouden.

De tool TestYourSelfie.nl is ontwikkeld om jongeren hierop te testen. Bovendien kun je als jonge uitzendkracht zo zelf werken aan de gevraagde werkhouding en de positie op de arbeidsmarkt versterken. Het is een mooie tool om de dialoog rondom werknemersvaardigheden te openen tussen de uitzendkracht en opdrachtgever.

Aan het werk met soft skills

De vaardigheden waar het hier om gaat worden soft skills genoemd. Soft skills worden steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt van morgen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers en jongeren soft skills erg belangrijk vinden, maar ook sterk van mening verschillen wanneer het gaat over het beheersen van die soft skills. Met deze tool kunnen jongeren zichzelf testen aan de hand van een aantal herkenbare situaties die zowel tijdens het solliciteren als bij het uitvoeren van werk vaak voorkomen.

Werkgevers vinden dat jongeren de volgende soft skills te weinig beheersen:

  1. flexibiliteit
  2. mondelinge communicatie
  3. professionele presentatie
  4. op tijd komen
  5. initiatief nemen
  6. inzicht hebben in sterke en zwakke punten