Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Pilot Budgetcoaching Uitzendkrachten

62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen. Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar: €13.000, 20% productieafname, 3 uur verwerken loonbeslag en 7 dagen toename van het ziekteverzuim (bron. Nibud)

Lees meer
Gezondheid

De impact van geldproblemen

Wist je dat 1 op de 6 ziekmeldingen – in alle lagen van een organisatie – (in)direct te maken heeft met financiële problemen? Door langdurige stress en schaamte kunnen psychische en fysieke klachten ontstaan.

Lees meer
Gezondheid

Gezond en fit blijven tijdens en na je werkzame leven…

Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar hoe? Een Periodiek Medische Onderzoeken (#PMO) kan inzicht bieden.

Lees meer
Gezondheid

Unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen

Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente SittardGeleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment. 

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers

Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Duurzame Inzetbaarheid en het strategisch belang ervan staat steeds vaker op de agenda bij bedrijven. Bedrijven begrijpen dat het niet voldoende is om pleisters te plakken om mensen hun hele werkende leven niet alleen vitaal, maar ook fit en gemotiveerd te houden.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid staat bovenaan de lijst van werkgevers en werknemers. Wij hebben checklists ontwikkeld die in kaart brengen welke risico’s het werken met zich meebrengen. 

Lees meer
Gezondheid

Pilot PMO

Een belangrijke reden om aan een PMO mee te werken, is dat bepaalde werkomstandigheden risico’s met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een lawaaiige omgeving met hoge geluidsniveaus.

Lees meer
Gezondheid

PSA voorkomen, dit stappenplan helpt u erbij

Preventie van psychische overbelasting betekent in de eerste plaats dat functies niet te hoge eisen mogen stellen aan medewerkers. Met andere woorden: het werk mag niet te veel zijn en niet te zwaar. Daarom staat in de Arbowet deze benadering van PSA centraal.

Lees meer
CultuurGezondheid