Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

De Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven

Bedrijven, overheid, onderwijs, maatschappelijke instanties en wetenschap slaan de handen ineen om Nederland digitaal vaardiger te maken.

Het doel van de bijeenkomst op 11 maart 2019 was om input te verzamelen voor een gezamenlijk actieplan dat zowel de kansen als de (sociale) uitdagingen van een digitale samenleving adresseert.

Tijdens deze werkconferentie kwamen toonaangevende bestuurders vanuit overheid en bedrijfsleven en experts van diverse achtergronden bijeen. Adriana Stel, destijds directeur Doorzaam nam ook deel.

Vraagstukken rondom inclusie* en digitalisering** werden besproken. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meekomen in de digitale samenleving? Hoe blijven we voorzien in de menselijke behoefte aan echt contact? En hoe benutten we de kansen van digitalisering op een inclusieve manier?

En die vraagstukken sluiten goed aan bij de visie en missie van Doorzaam

“Ik had het genoegen afgelopen maandag hierbij aanwezig te zijn, er zijn veel ideeën opgehaald onder een hele grote groep werkgevers, werknemers en andere stakeholders. Twee belangrijke punten, hoe krijgen we iedereen voldoende digitaal om mee te kunnen blijven doen en hoe houden we genoeg rekening met wat digitalisering doet met de individuele mens”, aldus Adriana.

Foto: Digitaasamenleven.nl