Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Boete voor niet ter beschikking stellen voldoende PBM’s

Om werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM's ook voor een uitzendkracht beschikbaar worden gesteld.

Maar dat gaat helaas nog wel eens mis in de praktijk zoals in dit voorbeeld van een wasserette. In deze wasserette maken medewerkers gebruik van rolcontainers. De medewerkers halen de vuile was in de wasserette uit de rolcontainers en plaatsen die in de wasinstallatie. Daarna duwen zij de containers in een wasstraat om ze schoon te maken voor een nieuwe lading schone was.

Op een gegeven moment merkt een medewerker van de schone zijde dat er aan zijn kant niet voldoende schone rolcontainers aanwezig zijn. Hij loopt daarop naar de vuile zijde en duwt een aantal containers de wasstraat in. Tijdens deze werkzaamheden glijdt hij uit en komt ongelukkig ten val.

Dit ongeval maakt duidelijk dat een uniform beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen de veiligheid op het werk ten goede komt. Want had de medewerker van de wasserette veiligheidsschoenen gekregen en gedragen, dan was hij niet zo ongelukkig ten val gekomen.

De werkgever is een boet opgelegd. Lees het hele artikel op Arbo-online.

In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico's zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico's volledig uit te sluiten. Bedrijven moeten in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die persoonlijke beschermingsmiddelen beschrijven.

Meer informatie en veel gestelde vragen over PBM’s vind je op deze pagina.

Wie waar wanneer verantwoordelijk is, vind je terug in de doorgeleidingsplicht. Er staat precies in wie wat moet doen, zowel voor aanvang van de werkzaamheden (voor de drempel) als daarna (over de drempel).