Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Handige toolkit wanneer je werkt met laaggeletterden

Nederland kent ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar of ouder. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het werken met een computer.

Omdat laaggeletterden vaardigheden missen om hun budget te beheren, komen ze vaker dan anderen in de schuldhulpverlening terecht.

Wat gevolgen kunnen zijn voor laaggeletterden:

  • Werkloosheid. Van de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is de helft werkloos.
  • Problemen met gezondheid. Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven hebben vaak problemen met hun gezondheid.
  • Taalachterstand bij kinderen.
  • Problemen met communicatie.

Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid.

Het is erg belangrijk om te weten hoe je met laaggeletterden kunt communiceren. Maar vooral hoe herken je het? Zo kan iemand bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat vul ik thuis wel even in’. Of vragen of iemand anders het even kan voorlezen of opschrijven. Deze en andere signalen vind je op de website van Lezen en Schrijven.

Op de website van Schouders eronder vind je een handige toolkit met kaarten. De kaarten en de iconen zijn allemaal gratis te downloaden.

Onderdelen van de toolkit

  • Bewustwording: weten, begrijpen en erkennen dat er sprake kan zijn van laaggeletterdheid
  • Signaleren: signaleren, communicatie aanpassen en eventueel bespreekbaar maken van laaggeletterdheid met de cliënt
  • Gesprekstips: tips om uitleg te geven aan laaggeletterden en in verbinding te blijven
  • Handelen: schuldhulpverleningenproces en budgetplan uitleggen en afspraken maken met de cliënt
  • Proceskaart: een overzicht van de verschillende fasen van het schuldhulpverleningsproces. Je kunt hier ook aangeven hoe lang een fase ongeveer duurt.

Meer informatie over taal en digitale vaardigheden lees je op deze pagina.