Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

'Eigen regie'... het is van ons allemaal!

Eigen regie...je kunt tegenwoordig niet om deze term heen. Het is belangrijk om een leven lang te ontwikkelen, bezig te zijn met je duurzame inzetbaarheid en daarbij je eigen regie te pakken. Zo luidt het in menig nieuwsbericht, artikel of webinar.

Ook het overheidsbeleid legt hier steeds meer de nadruk op. Maar hoe zorg je nu dat medewerkers eigen regie nemen, en zeker voor wie dat niet vanzelfsprekend is?

Waarom zou je 'eigen regie' moeten nemen? Wat is het eigenlijk en hoe stimuleer je dit? Wij, bij Doorzaam, houden ons daar ook mee bezig.

Het 'waarom' is duidelijk te beantwoorden. De arbeidsmarkt is volop in beweging, technologische ontwikkelingen hebben een grote impact en de eisen en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Of de daadwerkelijke urgentie altijd zo voelbaar is, vind ik nog de vraag. Voor velen voelen al deze termen toch nog als een ver van hun bed show, maar dat die urgentie zomaar kan ontstaan heeft de Coronacrisis wel laten zien.

Het kennisdocument van de SER omschrijft helder 'wat' eigen regie betekent. Dit is wanneer een medewerker beschikt over:

  • zelfreflectief vermogen,
  • veerkracht en adaptief vermogen,
  • zelfeffectiviteit,
  • handelingsvaardigheid.

Niet zomaar een pakket dat elke werkende bezit.

'Hoe' stimuleer je eigen regie op duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen, blijft dan nog over als vraag. En wij zijn niet het enige O&O fonds dat naar het antwoord op zoek is. Daarom hebben wij, als O&O samenwerking tussen 33 fondsen, dit als speerpunt voor de komende jaren aangenomen. En dit heeft tot nu toe geleid tot een conceptueel model.

Het model omvat o.a. vijf beïnvloedingsfactoren op het nemen van eigen regie. Deze factoren zijn weten, willen, kunnen, mogen, durven.

En deze factoren vind ik persoonlijk zeer interessant. De complexiteit die hiermee samenhangt en de zoektocht naar het effectief inzetten van deze factoren, fascinerend als je het mij vraagt.

De factoren weten, kunnen en mogen zijn wellicht nog wel de minste uitdaging van de vijf factoren. Berichten van niet (volledig) benutte persoonlijk ontwikkelbudgetten, instrumenten die niet gebruikt worden of leerplatforms waar alleen een inlog op wordt aangemaakt bereiken ons veelvuldig.

Volgens mij zit de grootste uitdaging in het doen bewegen van de medewerker. Ofwel, willen en durven medewerkers eigen regie (te) nemen? Als er urgentie wordt gevoeld veelal wel, maar we willen als gehele maatschappij die juist zo graag voor zijn. Dat een medewerker duurzaam inzetbaar is voordat het urgent is geworden. Dat je van werk-naar-werk kunt doorstromen. Welke rol kun je als werkgever of als O&O fonds hierin spelen?

Hopelijk kunnen we, als Doorzaam en werkgevers, mede door het conceptueel model in de praktijk te gebruiken en toetsen een verschil maken in het bevorderen van eigen regie. Vooral voor uitzendkrachten. Want dat is voor wie wij er zijn.

Voor mij is in elk geval duidelijk, 'eigen regie', zo 'eigen' is het nog niet, het is van ons allemaal!

Op deze pagina vind je alle columns geschreven door Adriana Stel en Chantal Huinder.