Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

In memoriam Marcel Nuyten

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Marcel Nuyten

Tijdens zijn vakantie op het eiland Samos overleed hij tijdens de wandeling die hij maakte. Een heftig bericht.

Marcel was namens FNV medeoprichter en meerdere jaren voorzitter van Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche. Eén van de stichtingen die is opgegaan in Doorzaam. We zijn er trots op dat we hem tevens als erevoorzitter hebben mogen benoemen.

Marcel stond op de bres voor de combinatie leren en werken. Leren door doen. Voor velen de koninklijke weg om te leren. Zo meende hij. Marcel was als erevoorzitter onderdeel van de Raad van Advies voor het Doorzaam Keurmerk Leerwerkintermediair. Dit keurmerk borgt de kwaliteit van de BBL-trajecten via uitzendorganisaties. Wij blijven de combinatie van leren en werken stimuleren en hoog in het vaandel houden.

Marcel was zeer dierbaar voor allen die namens het fonds met hem hebben samengewerkt. We zijn hem dankbaar dat hij mede aan de basis stond van het opleidings- en ontwikkelingsfonds want nog steeds hebben wij een belangrijke missie.

Zijn passie en inzet leven voort in allen die hij heeft weten te inspireren. 

Wij wensen zijn dierbaren veel kracht en liefdevolle energie toe in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur en het team van Doorzaam

Jurriën Koops, voorzitter

Chantal Huinder, directeur