Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico’s zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico’s volledig uit te sluiten.

Om werknemers te beschermen worden dan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM ook voor een uitzendkracht beschikbaar worden gesteld.

Voorbeelden persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn veel verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. De meest gebruikte PBM zijn:

  • veiligheidskleding
  • gehoorbescherming 
  • gelaatsbescherming
  • handbescherming 
  • veiligheidsbril
  • helm
  • veiligheidsschoenen 
  • valbeveiliging
  • ademhalingsbescherming

Meer filmpjes op www.napofilm.net/nl

Verantwoordelijkheid persoonlijke beschermingsmiddelen
De werkgever is verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. Dat geldt ook voor uitzendkrachten die maar een dag komen werken. Daarbij moeten ook instructies voor het juiste gebruik van de PBM worden gegeven. Van de uitzendkracht wordt verwacht dat de ter beschikking gestelde PBM volgens instructie worden gebruikt.

Doorgeleidingsplicht
De opdrachtgever moet het uitzendbureau vooraf informeren over mogelijke veiligheidsrisico's en of er PBM moeten worden gebruikt. Het uitzendbureau informeert de uitzendkracht hierover voor aanvang van de werkzaamheden. Dit wordt de doorgeleidingsplicht genoemd. Zo weet de uitzendkracht vooraf wat hem te wachten staat.