De Duurzame Uitzendkracht en Fit voor Flex

In navolging van het project ‘Fit voor Flex’ (zie verderop), is DOORZAAM in 2018 het project ‘De Duurzame Uitzendkracht’ gestart. Met deze projecten wil DOORZAAM de duurzame  inzetbaarheid van uitzendkrachten versterken. Het uiteindelijke doel is dat duurzame inzetbaarheid echt in het DNA van de uitzendorganisaties komt te zitten en dat DOORZAAM een in steeds mindere mate ondersteunende, faciliterende rol hoeft te spelen. DOORZAAM wil na elk project een steeds duidelijker handboek en ondersteunende (meet-) instrumenten neerzetten, zodat de branche het zelf kan oppakken.

Doel van dit project

Met deze projecten helpt DOORZAAM uitzendorganisaties om de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht te versterken. Intercedenten worden opgeleid tot 'duurzame inzetbaarheid intercedent', zodat de intercedent de uitzendkracht kan stimuleren en ondersteunen om aan de slag te gaan met zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ook de opdrachtgever en uitzendorganisatie zelf worden bewust gemaakt van het belang van duurzame inzetbaarheid. Alle actoren rondom de uitzendkracht worden meegenomen in deze projecten

In 2017 is hiermee de start gemaakt met het project ‘Fit voor Flex’. In dit project is DOORZAAM samen met  5 uitzendorganisaties (Adecco, Fritech, In Person, Olympia, Timing) gestart met het versterken van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten. Het versterken van kennis, bewustzijn en betrokkenheid van zowel de inlener, intercedent als uitzendkracht vormen het uitgangspunt. Dit is succesvol gebleken maar verdieping binnen de organisaties en verduurzaming is noodzakelijk.

Bekijk hier de folder over het project ‘Fit voor Flex’

In 2018 is hieraan een vervolg gegeven met het project ‘De Duurzame Uitzendkracht’. De vijf uitzendorganisaties die in 2017 zijn gestart gaan nu verder bouwen op wat ze zijn begonnen. Zij participeren in het zogeheten ‘verdiepen’ onderdeel binnen het project.

Ook zijn er in september 2018 vier nieuwe organisaties gestart (AB Midden Nederland, PDZ, Raaak Personeel en Start People) en in januari 2019 weer nieuwe organisaties. Zo vindt er verbreding binnen de branche plaats. Zij doorlopen hetzelfde traject zoals dat in 2017-2018 in het project ‘Fit voor Flex’ is doorlopen. Het handboek ‘Fit voor Flex’ vormt in dit onderdeel de leidraad. Zij participeren in het zogeheten ‘verbreden’ onderdeel binnen het project.

Lees hier alle informatie over het project 'De Duurzame Uitzendkracht!'

Bekijk het handboek 'Fit voor Flex' voor meer informatie over de invulling van het project

Bekijk hier de bijlagen bij het handboek 'Fit voor Flex’ met onder andere formats, presentaties uit de workshops en handouts

Enthousiast of vragen?

Neem dan contact op met DOORZAAM (info@doorzaam.nl).


Zowel het project ‘Fit voor Flex’ als ‘De Duurzame Uitzendkracht’ zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).