Fit voor Flex

Fit voor Flex In 2017 is hiermee de start gemaakt met het project ‘Fit voor Flex’. In dit project is DOORZAAM samen met  5 uitzendorganisaties (Adecco, Fritech, In Person, Olympia, Timing) gestart met het versterken van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten. Het versterken van kennis, bewustzijn en betrokkenheid van zowel de inlener, intercedent als uitzendkracht vormen het uitgangspunt. Dit is succesvol gebleken maar verdieping binnen de organisaties en verduurzaming is noodzakelijk.

Bekijk hier de folder over het project ‘Fit voor Flex’

Bekijk het handboek 'Fit voor Flex' voor meer informatie over de invulling van het project.

Bekijk hier de bijlagen bij het handboek 'Fit voor Flex’ met onder andere formats, presentaties uit de workshops en handouts.

Enthousiast of vragen?

Neem dan contact op met DOORZAAM (info@doorzaam.nl).


Zowel het project ‘Fit voor Flex’ als ‘De Duurzame Uitzendkracht’ zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).