Alles-in-1 voor uitzendkrachten

Het project 'Alles-in-1-voor-uitzendkrachten' helpt de uitzendkracht om beter en breder inzetbaar te blijven. Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. Na afloop is de uitzendkracht in staat om -samen met de intercedent- vervolgacties te ondernemen op het gebied van werk, gezondheid, ontwikkeling, of financiële situatie.

In 2019 hebben we 1000 trajecten voor uitzendkrachten die aangevraagd kunnen worden. In de pilot gingen 11 uitzendorganisaties je voor en daarin zijn 130 uitzendkrachten geholpen met hun duurzame inzetbaarheid.

DOORZAAM

In het project 'Alles-in-1 voor uitzendkrachten', ondersteunt DOORZAAM het uitzendbureau bij de begeleiding van de uitzendkracht. Die begeleiding zal mede opgepakt worden door een professionele coach.

Deze coach voert twee gesprekken met de uitzendkrachten. Tijdens het eerste gesprek vult de uitzendkracht samen met de coach een duurzame inzetbaarheidsscan (DIS) in. In deze DIS worden vragen gesteld over items van duurzame inzetbaarheid (DI), werk, gezondheid, ontwikkeling en financiële situatie. De DIS en de gesprekken met de coach geven inzicht wat de belemmeringen/uitdagingen zijn voor de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Voor nu en de toekomst.

Na het coaching traject worden afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,-- (excl. BTW). DOORZAAM monitort de voortgang van het project.

Om bewustzijn en actiegerichtheid te meten, wordt na het invullen van de DIS twee tussenmetingen en een eindmeting door de uitzendkracht ingevuld.

Belangrijkste voorwaarden:

  • Deze trajecten zijn voor uitzendorganisaties die afdragen aan SFU en die reeds bezig zijn beleid te ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid, aan te vragen.
  • De uitzendorganisatie moet bereid zijn 50% van eventuele verletkosten te betalen.
  • Uitzendkrachten die in aanmerking komen voor een traject werken in fase A/B of fase 1/2/3 met de focus op maximaal MBO 4 geschoold.
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal is een vereiste. Er wordt namelijk in het Nederlands gecoacht en sinds oktober 2019 zijn we een pilot gestart met Engelstalige coaching.

Alles-in-1 in beeld

WIE DOET WAT?

In dit overzicht zie je wat er van wie verwacht wordt tijdens het project 'Alles-in-1 voor uitzendkrachten'.

Belangstelling in dit Alles-in-1 pakket?

Stuur ons een e-mail  o.v.v. 'Alles-in-1 voor uitzendkrachten'.

Kijk ook eens bij de FAQ’s of neem contact op via 020 655 82 16.