Corona maatregelen

In overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU hebben we het protocol 'Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche' opgesteld en deze gaat per 6 mei 2020 in. Het protocol heeft een update gehad gebaseerd op de stand van zaken op 1 december 2020 en wordt steeds zo snel als mogelijk gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden.

Het protocol biedt duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalve-meter-economie. Het uitzendprotocol biedt duidelijkheid over wie op welk moment verantwoordelijk is voor het verstrekken en naleven van de informatie over coronamaatregelen. 

Opdrachtgevers zijn verplicht uitzenders voldoende informatie te geven over specifieke werkomstandigheden en veiligheidsmaatregelen op de werkplek en binnen de branche.

De uitzender is verplicht de uitzendkracht hierover te informeren en te controleren of de uitzendkracht deze informatie begrijpt. Dit heet doorgeleidingsplicht. Uitzendkrachten weten op die manier welke veiligheidsrisico’s er zijn op de (nieuwe) werkplek en met welke maatregelen zij rekening moeten houden.

Voor de actuele corona maatregelen verwijzen wij je ook graag naar de Rijksoverheid.

Hieronder vind je het volledige protocol, flyer voor je uitzendkracht, poster voor de uitzendbranche en de gegevens van de helpdesk.

Helpdesk

In samenwerking met de SNCU is er een helpdesk beschikbaar voor alle corona gerelateerde vragen.
Deze helpdesk coronamaatregelen is beschikbaar via:
- helpdesk@doorzaam.nl
- 0800 7008 (GRATIS)

Call our HELPDESK free of charge:
0800-7008 (available only when calling from a Dutch telephone number)
When calling from a foreign telephone number, dial 0031 85 210 40 80

Protocollen

Andere branche protocollen vind je op de website 'mijn coronaprotocol'.

Lange-termijnstrategie corona: sectorplannen en maatregelenladders
Belangrijk onderdeel van de lange-termijnstrategie zijn de sectorplannen en maatregelenladders. Hieruit blijkt welke maatregelen sectoren bij opleving van het coronavirus kunnen treffen. 

De sectorplannen zijn gepubliceerd op de website van het VNO-NCW.

Op basis van de sectorplannen zijn door de overheid maatregelenladders opgesteld. In de maatregelenladders staat per sector weergegeven welke maatregelen binnen de sector getroffen kunnen worden.

Veranderende omstandigheden leiden tot aanpassing van de RI&E. 
Om dit eenvoudiger te maken voor bedrijven heeft het Steunpunt RI&E een coronamodule ontwikkeld die brancheorganisaties kunnen gebruiken bij het maken en actueel houden van een branche RI&E. Ook de instrumenten die door het Steunpunt RI&E zelf worden aangeboden zijn aangepast. Voor kleinere bedrijven, die niet aangesloten zijn bij een branche, is er de Route naar RI&E.

Meldformulier coronavirus COVID-19

Heb je in verband met het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van je werkplek? Op de pagina van Inspectie SZW vind je een meldformulier. 

Dit formulier is speciaal bedoeld voor meldingen die te maken hebben met het coronavirus en het verrichten van werkzaamheden. Ook fraude met corona gerelateerde subsidies of regelingen kan met het formulier worden gemeld. 

Het formulier vind je hier

Meer weten over de coronavaccinatie?

Iedereen in Nederland die dat wil, die kan geholpen worden met het maken van een keuze over vaccineren tegen corona. De Rijksoverheid voert een voorlichtingscampagne op radio, televisie en online.

Op deze website vind je een toolkit met kant en klare communicatiemiddelen. Denk aan flyers en informatiekaarten. Deze zijn in verschillende talen beschikbaar en direct te downloaden.