Meest gestelde vragen over de Van werk naar werk voucher

Vragen over wanneer je de VWNW vouchers kunt inzetten.

Nee. De VWNW voucher kan alleen ingezet worden als er door het inzetten van deze VWNW voucher direct een match gemaakt kan worden.

Nee, daar is de VWNW voucher niet voor. Het is echt bedoeld om de kandidaten per direct van werk naar werk te begeleiden.  

Nee, deze VWNW vouchers zijn enkel voor die uitzendkrachten die al hun uren zijn kwijt geraakt door deze crisis. Je kunt deze uitzendkrachten wel aanmelden voor het traject Alles-in-1.

Nee. De doelstelling van deze VWNW voucher is om een uitzendkracht die zijn werk kwijt is geraakt door de coronacrisis met een (korte) opleiding/ inwerktraject direct weer aan het werk kunnen krijgen.

Ja, maar alleen wanneer de uitzendkracht hierdoor weer direct aan het werk kan.

Ja, wanneer je ze door inzet van de VWNW voucher direct kan plaatsen. De seizoenswerker moet wel eerst zijn baan zijn verloren door de coronacrisis. En dus zonder werk zit vanaf week 10. 

Wat dat exact is laten we aan jullie (de uitzendorganisaties) over. Jullie hebben daar tenslotte het meeste zicht op. Wanneer je twijfelt, neem dan contact op met ons.

De enige eis die we hanteren, is dat de opleiding of het inwerktraject direct moet leiden tot een plaatsing. De enige uitsluiting is rijbewijs A en B.

Daar stellen we geen eisen aan, maar hoe langer hoe beter natuurlijk. Voor zowel jullie als uitzendorganisatie als de uitzendkracht.  

Nee, de kandidaat zijn laatste werk moet echt een uitzendbaan zijn geweest.

Vragen over het proces van de VWNW vouchers

Nee. Het proces van de VWNW voucher beschrijven we hieronder.

Je stuurt een email aan info@doorzaamvergoedingenportal.nl en in die email geef je aan:

- hoeveel vouchers je wilt reserveren,
- op welke BV, inclusief KVK.

Wij doen vervolgens de SFU check en dan meld je de uitzendkracht aan via google forms. De link naar dit formulier ontvang je bij de bevestiging dat je de vouchers mag gebruiken.

We hebben de volgende gegevens van de uitzendkracht nodig:
naam, emailadres, geboortedatum, welke fase werkzaam (geweest), hoogst genoten opleiding.

De factuur kun je per email declareren. De factuur kun je ook direct naar ons laten versturen. Let op: Wanneer je de factuur rechtstreeks naar ons laat versturen is het bedrag €500 inclusief BTW omdat wij geen BTW kunnen verrekenen (we zijn een stichting en dan kan dat niet). 

Je stuurt een mail naar info@doorzaamvergoedingenportal.nl met daarin het aantal VWNW vouchers, voor welke BV(’s) met bijbehorende KVK nummer(s).

Wij doen vervolgens de SFU check en daarna ontvang je een bevestiging met link naar Google Forms voor de aanmelding.  

Ja, het is juist logisch als je druppelsgewijs op naam zet. Immers pas als er een nieuwe opdracht in zicht is waarbij het inzetten van de VWNW voucher van meerwaarde is, kun je op naam zetten. 

Nee. Je mag voor alle uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden deze VWNW voucher aanvragen.

Wij toetsen het opleidingsniveau niet. We gaan er van uit dat jullie als uitzendorganisatie weten wat voor opleidingsniveau de uitzendkracht heeft.  

Alleen de uitzendorganisatie krijgt bericht.

DOORZAAM zal steekproefsgewijs een controle uitvoeren. Hierbij zal DOORZAAM vragen om een loonstrook van de aangemelde uitzendkracht van week 10 of later aan te leveren. En zal t.z.t de uitzendkracht vragen of het daadwerkelijk een baan opgeleverd heeft.

De gedeclareerde kosten voortkomend uit de VWNW voucher(s) zullen door de uitzendorganisatie zelf gedragen moeten worden. DOORZAAM zal de uitbetaalde bedragen aan de uitzendorganisatie dan wel de bedragen die rechtstreeks betaald zijn aan derden zoals opdrachtgevers en opleiders, terugvorderen.

Vragen met betrekking tot de factuur van de VWNW vouchers

We ontvangen graag een kopie factuur van de opdrachtgever gericht aan jullie (de uitzender) en het betaalbewijs dat jullie betaald hebben aan de opdrachtgever.

De factuur (van de opdrachtgever) mag ook direct vanuit de opdrachtgever aan ons gemaild worden.

Als de factuur rechtstreeks naar DOORZAAM gestuurd wordt, moet er het volgende op staan:
Stichting DOORZAAM
Singaporestraat 74
1175 RA Lijnden

Vervolgens moet er op staan:
- hoe de VWNW voucher wordt ingezet
- naam van de opleider of opdrachtgever 
- naam van de kandidaat 

Let op dat de bedragen inclusief BTW zijn.
Let op2: de factuur mag niet uit naam van de uitzender naar DOORZAAM zijn. 

Stuur de factuur van de opdrachtgever of opleider naar info@doorzaam.nl 

Aan uitzendorganisaties worden kosten exclusief BTW vergoed, omdat BTW voor uitzendorganisaties aftrekbaar is.

Het is voor de uitzendorganisatie ook mogelijk om de rekening door DOORZAAM te laten betalen, dan is het een bedrag van €500 inclusief BTW.

Ja, dat klopt. De opdrachtgever moet dan de factuur opstellen. Deze factuur mogen jullie als uitzender niet aan DOORZAAM facturen. 

De factuur moet binnen twee maanden nadat de voucher is ingezet gedeclareerd zijn.