Budgetcoaching Uitzendkrachten

62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen. Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar: €13.000, 20% productieafname, 3 uur verwerken loonbeslag en 7 dagen toename van het ziekteverzuim (bron. Nibud)

Bovenstaande feiten laten zien dat veel werknemers moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie. Wij bieden uitzendorganisaties ondersteuning aan op het gebied van budgetcoaching.

Wij bieden twee vormen aan:
- Individuele budgetcoaching
- Project-budgetcoaching

  

Werkwijze budgetcoaching individueel traject

Wij stellen een individueel traject beschikbaar waar een uitzendkracht hulp kan inschakelen op het gebied van budgetcoaching. Deze persoonlijke hulp begint standaard met het in kaart brengen van de financiële situatie. Nadat de situatie goed in kaart is gebracht, wordt door de budgetcoach een voorstel op maat gedaan voor een eventueel vervolg.

Werkwijze project-budgetcoaching

Als uitzendorganisatie krijg je vanuit het veld (filialen) de signalen dat er meerdere uitzendkrachten zijn die hulp in de financiële situatie kunnen gebruiken. Als uitzendorganisatie meld je je dan aan voor project-budgetcoaching. In dit project krijgt elke uitzendkracht (max 15 per BV) een intake gesprek om zijn financiële situatie in kaart te brengen. Hierna krijgt de uitzendkracht nog maximaal 4 sessies.

Voorwaarden en reglement Budgetcoaching

Beide trajecten zijn voor uitzendkrachten die:
- werkzaam zijn bij een uitzendorganisatie die afdraagt aan het SFU,
- werkzaam zijn in fase A/B of fase 1 / 2/ 3,
- maximaal geschoold op MBO4 niveau,
- de pensioengerechtigde leeftijd nog hebben niet bereikt.

De kosten voor deelname aan deze trajecten worden volledig vergoed door DOORZAAM. Uiteraard wordt rekening gehouden met de privacy van de uitzendkrachten. Alle gegevens worden uitsluitend en alleen met de uitzendkracht besproken en gedeeld.

De geanonimiseerde resultaten worden gebruikt om de uitzendbranche beter te kunnen informeren en adviseren over wat de effecten van budgetcoaching zijn en hoe ze dit zelf in de bedrijfsvoering kunnen opnemen.