Budgetcoaching uitzendkrachten

Kwetsbare werkenden zoals jongeren, flexwerkers en zelfstandigen ervaren vaker een terugval dan mensen in loondienst. Men heeft vaak niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen.

Tijd om mensen met financiële uitdagingen nu pro-actief te benaderen met hulp om te voorkomen dat er nog meer betalingsachterstanden ontstaan.

Een van die mogelijkheden is om je uitzendkracht nu aan te melden voor Budgetcoaching. Dat kan via jou door middel van een aanmeldformulier of de uitzendkracht kan zelf een email sturen naar info@doorzaam.nl. Dus zonder tussenkomst van een uitzendorganisatie of contactpersoon. Want soms is om hulp vragen al lastig genoeg.

62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen. Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar: €13.000, 20% productieafname, 3 uur verwerken loonbeslag en 7 dagen toename van het ziekteverzuim. (bron Nibud)

Werkwijze budgetcoaching

Wij stellen een individueel traject beschikbaar waar een uitzendkracht hulp kan inschakelen op het gebied van budgetcoaching. Deze persoonlijke hulp begint standaard met het in kaart brengen van de financiële situatie. Nadat de situatie goed in kaart is gebracht, wordt door de budgetcoach een voorstel op maat gedaan voor een eventueel vervolg.

Wil je iemand aanmelden? Stuur dan een email naar info@doorzaam.nl en ontvang het aanmeldformulier.

Wil je eerst meer weten? Neem contact op met ons.
Dat kan via email info@doorzaam.nl of via telefoon 020 655 82 16.

Addendum
I.v.m. de coronacrisis is op al onze regelingen een aanpassing van kracht. Alle regelingen zijn vanaf 1 juli 2020 tot eind december 2020 (periode NOW 2.0) ook in te zetten voor werkzoekende uitzendkrachten (NOW, WW en Bijstand).

De reglementen blijven verder ongewijzigd.