Gezondheidscheck

Een gezondheidscheck kun je zien als een een APK voor je totale gezondheid en helpt je inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en in de mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit gebeurt via een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Wat houdt een gezondheidscheck (PMO) in?

Hoe een gezondheidscheck (Preventief Medisch Onderzoek | PMO) precies wordt uitgevoerd, verschilt per branche en werkgever. Vrijwel altijd ontvang je vragenlijsten die ingaan op je lichamelijke en mentale gezondheid en leefgewoonten. Dit onderzoek kan worden uitgebreid met een fysieke keuring, waarbij metingen en bloedtests worden gedaan. In bepaalde branches is een fysieke keuring vast onderdeel van het PMO. Welke testen je krijgt hangt af van waar je werkt in de organisatie. De exacte inhoud is ook afhankelijk van de leverancier. De resultaten uit het PMO worden, net zoals alle medische gegevens, volledig vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten worden dus niet met de uitzendorganisatie of de opdrachtgever gedeeld.

Voordelen van een gezondheidscheck (PMO)

Inzicht in gezondheidsrisico’s
Een belangrijke reden om aan een PMO mee te werken, is dat bepaalde werkomstandigheden risico’s met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een lawaaiige omgeving met hoge geluidsniveaus. Als je er tijdig achter komt dat je gehoor achteruit gaat, kun je nog maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld door je goed te laten voorlichten over gehoorbescherming of door bij een concert niet voor de geluidsboxen te gaan staan en oordopjes te gebruiken.

Er zijn verschillende redenen om het PMO aan te bieden. Allereerst vinden we dat gezondheid een groot goed is. We hopen dat iedereen gezond en fit blijft gedurende zijn/haar werkzame leven en natuurlijk ook na de pensionering. Ten tweede kunnen fitte en betrokken medewerkers het werk nu eenmaal beter en langer volhouden dan medewerkers die met gezondheidsklachten kampen. Dit geldt ook zeker voor uitzendkrachten.

Wij investeren daarom graag in de gezondheid van uitzendkrachten. Zowel in het kader van duurzame inzetbaarheid  (tot aan je pensioen het werk goed vol kunnen houden) als in het kader van vitaliteitsmanagement  (met zijn allen fit en energiek aan het werk zijn).

Voor wie

De gezondheidschecks zijn bedoeld voor uitzendkrachten in Fase A, B of Fase 1-2-3 en maximaal opleidingsniveau MBO4.

Wat?

Een fysiek gerichte PMO:

  • vragenlijst gericht op alle pijlers
  • fysieke testen (op maat aan te passen)
  • gesprek leefstijlcoach
  • duur +/- 1,5 uur per persoon
  • Van dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt vanaf 5 deelnemers per organisatie (max 10).

 (alles op locatie uitzendorganisaties)

Kosten

De kosten voor deelname aan deze interventies worden volledig vergoed door DOORZAAM. Uiteraard wordt rekening gehouden met de privacy van de uitzendkrachten. Alle gegevens worden uitsluitend en alleen met de uitzendkracht besproken en gedeeld. Voor de businesscase worden er anoniem metingen gedaan aan de hand van de antwoorden van de vragenlijsten die men invult. Daarvoor is het wel van groot belang dat er voldoende uitzendkrachten deelnemen aan beide PMO’s.